Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2020. február 29., 14.05

Nemzetstratégiáról, magyar küldetésről az EMI-táborban

2019. augusztus 11., 04.00 Vasárnap

Az egyéni és közösségi szerepvállalás fontosságától a szülőföldön való megmaradás feltételein át Magyarország nemzetstratégiájáig számos kérdés került kibeszélésre a Magyar nemzetstratégia Erdélyben és a Kárpát-medencében címmel tartott panelbeszélgetésen szombaton az EMI-táborban. A beszélgetésen Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) elnöke, Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke és Sorbán Attila Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) elnöke osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

Nagyon sok kihívással kell szembenéznie az erdélyi magyarságnak, támadásokkal, melyek célja, hogy kényelmetlenné tegye itt az életet. A szülőföldön való megmaradás így egyre inkább kérdésessé válik, megoldást a támadások elleni egységes fellépés hozhat – fejtette ki a beszélgetés felvezetőjében Sorbán Attila Örs. Hozzátette, a magyar összefogás megteremtése érdekében nemzeti kerekasztal megalapítására tett felhívást az EMI. Az esemény táboruk vasárnap délutáni programján szerepel, erre várják a politikai alakulatokat, szervezeteket, civileket.

Mezei János a Magyar Polgári Párt nevében üdvözölte az EMI kezdeményezését. Rámutatott, nemzeti ügyekben csak az egységes fellépés lehet célravezető. „Fontos, megegyezni egy olyan minimumban, ami mellől egyetlen magyar szervezet sem tágíthat. Egységet kell képviselnünk. Ha a politikusok a közösség érdekei alá rendelik saját érdekeiket, van jövő” – fejtette ki. A megmaradás másik feltételeként a többségi nemzettel való kommunikáció fontosságát emelte ki. Mint mondta, a románság értésére kell adni, hogy a magyar nemzet nem valamiféle hatalom kegyességéből él a Kárpát-medencében. Múltja és jelene megkérdőjelezhetetlen. „A románság értésére kell adnunk, hogy mi Szent István-i értékrendek alapján álltunk ki a múltban, és a jövőben is ezt szeretnénk. Azt is meg kell értetnünk, hogy az országot, amelyet ránk bíztak elődeink, tovább kívánjuk adni a következő generációknak. És azt sem hagyhatjuk, hogy a globalizált liberalizmus elhatalmasodjon rajtunk. Nemzetként, magyarként kell megmaradjunk” – fogalmazott.

A Magyar Polgári Párt szerepvállalásáról szólva Mezei János kifejtette, hogy bár az egység megtörésével bélyegzik sokan a szervezetet, megalakulásával az MPP a választás szabadságát teremtette meg az erdélyi magyarok számára. A vállalt sarkantyúszereppel pedig az a cél, hogy adott esetben számon kérje, cselekvésre sarkallja vagy éppen fékezze a „konkurenseit”. „Segíteni szeretnénk. Hozzá szeretnénk járulni a magyarság megmaradásához, pozitív erőként kívánunk működni a Kárpát-medencében” – jelentette ki az MPP elnöke.

Szász Jenő, Románia egészéhez viszonyítottan, Székelyföld mai helyzetéről beszélt hozzászólásában. Statisztikai adatokkal mutatott rá azokra a gazdasági, társadalmi szegmensekre, amelyek gyengébben, illetve amelyek erősebben működnek a Székelyföldön, mint általában az országban. Összegezve a tényeket, kijelentette: Székelyföld versenyképességének megteremtéséhez egyetlen lehetőség létezik: a térség gazdasági és kulturális felzárkóztatása. Mindez annak érdekében, hogy „ne csak büszke múltunk, hanem biztató jövőnk is legyen.”

A nemzetiségi hovatartozást, a földrajzi helyhez kötöttséget Isten rendeli el az ember számára – mondta Szász Jenő. „Hogyha komolyan vesszük a születést és az abból fakadó küldetést, akkor nincs más választásunk, mint helytállni. Ha felelősséggel és hűséggel viszonyulunk a közösségünkhöz, akkor nem tehetünk mást, mint hogy ragaszkodunk ehhez a földhöz és az itt élő közösséghez (…) A felelősség nem más, mint az ember válasza az Istentől kapott küldetésre. A küldetésünk pedig nem más, mint magyarnak maradni” – fogalmazott. 

Csatlakozva az elhangzottakhoz, Kövér László kifejtette: „A Jóisten nem ok nélkül teremtette a nemzeteket. A magyarokat sem ok nélkül helyezte a Kárpát-medencébe. A mi életünk értelme, hogy ezt megfejtsük, próbáljuk meg a célt elérni. A cél pedig nem más, mint megmaradni, a szülőföldön maradni, megpróbálni Isten dicsőségére élni az életet.” 

Az elszakított országrészeken és a diaszpórában élő magyarság megmaradásáról ma már az anyaország is gondoskodik. A Magyar Kormány a határok fölötti nemzetegyesítést tűzte ki célul – mondta Kövér László, és ismertette a nemzetpolitika alakulásának jelentősebb állomásait. Kifejtette, a nemzetpolitika több mint a határon túli magyarokkal való foglalkozás, az valójában a belpolitika maga. „Hisz erős Magyarország képes csak forrásokat mozgósítani bővülő értékben a határon túli magyar közösségek támogatására. Csak erős és tekintéllyel bíró Magyarország képes nemzetközi fórumokon fellépni az elszakított nemzetrészek érdekvédelmében” – mondta. Rámutatott, a nemzetegyesítés törekvésének érvényesítését sokszor a bürokrácia lassan őrlő malmai akadályozzák, és ahhoz, hogy a magyar államgépezet minden egyes alkotórésze a nemzetpolitikai szemüvegen keresztül nézve végezze a saját feladatát, egyfajta generációváltásnak és hosszú időn keresztüli kondicionálásnak kell bekövetkeznie.

A Magyar Országgyűlés elnöke rámutatott továbbá a történelem szerepe és értelme közötti különbségre, összefüggésbe helyezte a Visegrádi együttműködés, valamint az Európai Unió és a nemzeti érdekérvényesítés ellentmondásait, kitért Magyarország családpolitikájának várható hatásaira. Összegzésképpen úgy fogalmazott: „Mindezen tevékenység, politika, nemzetstratégia követése közepette egy olyan jövőkép lebeg a szemünk előtt, amiben Magyarország a következő évtizedekben egy pénzügyileg stabil, gazdaságilag prosperáló, a népesedési folyamatait tekintve jövőt ígérő, nemzetközi szempontból növekvő tekintéllyel bíró, a Kárpát-medence államaival kölcsönösen előnyös kapcsolatok sűrű szövedékével összekötött, erős családokból, erős lokális és egyházi közösségekből felépülő ország lesz. Mert ilyen országnak van csak esélye arra, hogy a következő ezer esztendőben is fennmaradjon.”

 

Gyergyószentmiklós, 2019. augusztus 11.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu