Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Péntek, 2020. április 03., 10.00

Tucatnyi tüntető a bukaresti magyar nagykövetségnél

2013. február 08., 21.49 Péntek

Tucatnyi tüntető gyűlt össze a bukaresti magyar nagykövetség előtt péntek délután, és román nemzeti lobogókat tűzött ki a külképviselettel szemben lévő kerítésre.

A demonstrálók a székely és általában minden idegen zászló Románia területén való kitűzése ellen tiltakoztak, ugyanakkor elítélték Magyarország beavatkozását a székelyföldi zászlóvitába. Többen hevenyészett feliratokat emeltek a magasba, "Ha nem tudtok románul, húzzatok el innen", "Románia az én hazám, a tiétek Mongólia", "Ha Vlad Ţepeş élne, egy hazátlan sem beszélne" felirattal. Az ellenségeit karóba húzató Vlad Ţepeş az a középkori uralkodó, akiről Drakula alakját ihlette, a bozgor (hazátlan) pedig a magyarokra használt leggorombább román szitokszó. 

A tüntetők az MTI-nek elmondták: spontán megmozdulásról van szó, amelynek résztvevői a bukaresti Egyetem téren találkozva döntötték el, hogy a nagykövetség elé vonulnak. Az Egyetem téren több mint egy éve folyamatosan jelen van néhány tüntető, aki Traian Băsescu államfő lemondását követeli.

A helyszínt biztosító rendőrök szerint a demonstrációt nem jelentették be. A megmozdulásról kora délutánig csak a kormánypártokhoz közel álló hírtelevíziók számoltak be, hangsúlyozva, hogy jövő héten bejelentett, nagyobb létszámú demonstráció várható a bukaresti magyar nagykövetség előtt.

Füzes Oszkár nagykövet nem volt az épületben a megmozdulás idején, mert - mint minden évfordulón -  a Veszprémben négy éve meggyilkolt Marian Cozma emlékére rendezett temetői megemlékezésen vett részt, ahol megkoszorúzta a válogatott kézilabdázó sírját.

A demonstráció kapcsán a nagykövet a MTI-nek telefonon annyit mondott: örül, hogy Romániában demokrácia van, mindenki szabadon kinyilváníthatja véleményét, ugyanakkor reméli, hogy ez a jelképek szabad használatára is kiterjed.

A tüntetés résztvevői 16 óra után rendőri intézkedés nélkül szétszéledtek.

MTI

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: fxxjztryo / Vasárnap, 2013. február 24., 17.54 Válaszoljál rá!

K0ZCZq kqnvgnamfhgk

Hozzászólt: Dany / Vasárnap, 2013. február 24., 01.21 Válaszoljál rá!

Tisztelt sdragon! Kfclf6nben a Bakony HHE e1thelyeze9se9ne9l nem kerfclhetett szf3ba Pe1pa, uyaings akkor me1r a NATO kapta meg, mint be1zis repfclőte9r. Be1zis repfclőte9ren nem fczemelhet hazai repfclőegyse9g, kive9ve a kutatf3-mentő szolge1lat, le1sd amikor Tasze1r volt hasonlf3 szerepben Ez aze9rt f3rie1si te9vede9s. A NATO uyaings MI is vagyunk. Pe1pa ugyanfagy NATO-nak felaje1nlott repfclőte9r, mint Kecskeme9t. Mie9rt ne e1llome1sozhatna ott magyar technika? Pe1pa mint tartale9k (kite9rő) repfclőte9r szerepelt, egyben a befogadf3 nemzeti te1mogate1s repfclőtere. Ha lenne megfelelő sze1mfa repfclőtechnike1nk, ott is e1llome1sozhatna ake1r egy ezred is. A pe1pai repfclőteret nem adtuk e1t soha, senkinek. Tasze1r teljesen me1s te9szta: a tasze1ri repfclőteret tiszte1n amerikai hasznosedte1sra, e9s ideiglenesen adtuk e1t. Egye9bke9nt ez a kfclf6nbse9g SAC program e9s a tasze1ri felaje1nle1s kf6zf6tt. A SAC program MOU-ja (Memorandum of Understanding) rf6gzedti, hogy legale1bb 25-30 e9ves programrf3l van szf3. Le9tezik egy korme1nyrendelet, ami tiszte1zza az ingatlantulajdonokat re9szletesen, arra az esetre is kite9rve, ha a program befejeződik. Az ingatlanok, faj objektumok terme9szetesen magyar ke9zben maradne1nak.Szentkire1lyszabadjaElhiheted nekem, hogy igenis szf3ba kerfclt az ezred Pe1pe1ra tf6rte9nő diszloke1cif3ja. Konkre9t neveket is tudne9k ezzel kapcsolatban mondani, de szerintem nem lenne etikus.Igazad van, ke1r Szentkire1lye9rt, nem is e1lledtottam az ellenkezője9t, mert a jelenlegi helyzetből indultam ki. Az eredeti (politikai) elke9pzele9s szerint Magyarorsze1g e9s a Magyar Honve9dse9g kb. 50-60 repfclőeszkf6ze9nek (2003-2004)felesleges f6t katonai repfclőteret fenntartani: Szentkire1lyszabadja, Tasze1r, Pe1pa, Kecskeme9t, Szolnok.Hajme1ske9rJf3magam is megtettem az utat a 0 pontrf3l Pe1pe1ra helikopterrel, ami kb. 15-20 perc Nem tfal nagy a te1volse1g Amfagy a kitelepfcle9st dajmajorba mostanse1g Szolnok ire1nye1bf3l igazi sikersztorike9nt kommente1lje1k, hogy igen, mi ke9pesek vagyunk egy te1bort kie9pedteni, e9s onnan fczemeltetni a ge9peket.(amfagy volt me1r lf6ve9szet Pe1pe1rf3l is )A nemzetkf6zi gyakorlatok elsősorban a pe9nzen buknak meg. Az idei legnagyobb gyakorlat a Clever Ferret 2010. Emellett pedig a Gripenek is re9szt vesznek a gyakorlaton, ake1rcsak az olasz le9gierő vade1szbombe1zf3i. Utf3bbiak vagy hazai le9gibe1zisukrf3l felsze1llva repfclnek e1t Magyarorsze1gra, vagy pedig pe1pai e1ttelepfcle9s ute1n hajtje1k ve9gre feladataikat. E ke9rde9s szinte9n a gyakorlat kezdete9ig dől el. Ha nem jf6nnek (telepfclnek) e1t, az megint csak pe9nz ke9rde9se. Volt me1r nemzetkf6zi gyakorlat Pe1pe1n is (Cooperative Sarex, Toxic Trip, stb )Pe1pe1n kb. 98-99-ben voltak me1r ne9met Tornadok, sve9d Viggenek, Gripen is, azt hiszem.Szerintem a cseke9ly e9rdeklőde9s a hajme1ske9ri lőte9r ire1nt főleg a pe9nzhie1nynak tudhatf3 be.Visszate9rve Szentkire1lyszabadje1ra:A dolog valahol ott lett elrontva 2000-2001 kf6rnye9ke9n, hogy a le9gierő parancsnoka akkoriban Talla volt. Ne9zve a ke9t repfclőte9r akkori kie9pedtettse9ge9t(mindkettőt szeme9lyesen tapasztaltam a ke9rde9ses időszakban) nem tale1lok logikus e9rveket Szentkire1lyszabadja jave1ra. Ha veszel egy NATO-nak felaje1nlott repfclőteret, e9s egy dombra e9pfclt, 2000 m-s aszfaltcsedkkal rendelkező repfclőteret, Te melyiket ve1lasztod? Nyilve1n aze9rt nem Szentkire1lyszabadja volt a NATO-nak felaje1nlott repfclőte9r, mert a felaje1nle1skor nem is volt alkalmas arra. Vannak bizonyos krite9riumok, amelyeknek meg kell felelni. Ha jf3l tudom, nagyje1bf3l ke9t F-14 sze1zad elhelyeze9se, e9s fczemeltete9se9nek biztosedte1sa, stb (ezt lehet, hogy pontosan meg tudja valaki me1s mondani) Pe1pe1n me1r akkor kie9pedtett tf6ltőkfat-rendszer volt, mind kf6zponti tf6ltőcsonkos, mind pisztolyos tf6lte9sre kialakedtva. (kb. ugyanannyi idő alatt 4x tf6bbet lehet tf6lteni nyedlt, azaz pisztolyos mf3dszerrel, mint tf6ltőkocsirf3l) A NATO-nak felaje1nlott repfclőte9r egyben mage1ban hordozta az NSIP pe9nzek felhaszne1le1se1nak lehetőse9ge9t is, ami az orsze1g szempontje1bf3l nem volt mindegy. (azt hiszem, kb. 70-30% a megoszle1si are1ny NATO-tiszte1n magyar vonatkoze1sban) Ha me9g emle9kszel, akkoriban (2001) prf3be1lte1k Pe1pe1t kicsere9lni Tasze1rra, ez azonban az f6sszes NSIP pe9nz visszafizete9se9t is jelentette volna. Az me1s ke9rde9s, hogy az időkf6zben elkezdődf6tt e9s be is fejeződf6tt felfajedte1sok hate1se1ra 2004-ben Szentkire1lyszabadja felfajedtott e9pfcletekkel rendelkezett, Pe1pe1n pedig csak addig haszne1latlanul e1llf3 e9pfcletek voltak. dralcxTetszik / Egyete9rtek: 0 Az e9rte9kele9shez be kell

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu