Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. április 06., 11.02
Lucian Cociuba tárlata a Deltában

A ballada varázsa

Írta: · Kiss Károly
2013. június 12., 20.30 Szerda / Arad

Június 21-ig tekinthető meg a Delta Galériában Lucian Cociuba aradi grafikus Farmecul baladei (A ballada varázsa) című egyéni tárlata. 

A kiállított alkotások a román folklórból, azon belül is elsősorban a népballadákból ihletődtek, s amolyan szellemi kirándulásra invitálnak azok születési helyére, erkölcsi üzenetébe, ugyanakkor kitekintést nyújtanak – tematikai-hangulati összehasonlítást lehetővé téve – magyar népballadákra is.

A kiállítás megnyitóján Dumitru Şerban, a Romániai Képzőművészek Szövetsége aradi tagozatának elnöke köszöntötte a nagyszámú érdeklődőt, majd Virgiliu Bradin író, az ez alkalommal megjelent tartalmas, szép kivitelezésű album szerkesztője, előszavának szerzője nemcsak a kiadvány megszületésének hátteréről tárt fel érdekes részleteket, hanem az alkotó művészi hitvallását is megfogalmazta: „Úgy rajzolok, amilyen vagyok, olyan vagyok, ahogyan rajzolok”.

A mostani tárlat az évtizedek alatt felgyűlt, a gyermekkortól az egész életpályáján keresztül felgyülemlett élményanyagot összegzi, a ternovai szülőháztól egészen Avasig és Máramarosig.

Ujj János tanár, helytörténész, az album rövid önéletrajzi részének magyar fordítója a román és a magyar népi kultúra közös elemeinek a felmutatását hangsúlyozta, hangsúlyozva a szarvas motívumát, ugyanakkor az alkotások legfőbb jellemzőjeként a természettel való párbeszédet emelte ki.

Dan Lăzărescu műkritikus értékelésében aláhúzta: a látottak egyértelművé teszik, hogy a művész nem az önmutogatást, hanem a művészet felmutatását tartja elsőrendű feladatának, és művészi pályája során nem változott, csak a kifejezési módja alakult neves tanárai hatására (is). Végül csendes, de intenzív művészként jellemezte Lucian Cociubát, akinek művei a csoportos kiállításokon is „világítottak”.

Oana Avram és Timotei Bogoşel, a Sabin Drăgoi Művészeti Líceum két diákja oboán és fuvolán tartott rövid zenei intermezzója után – ne feledjük a művész évtizedekig ennek az iskolának volt a rajztanára! – Lucian Cociuba mondott köszönetet mindazoknak, akik segítettek a tárlat, valamint az album létrehozásában.

Végül álljon itt egy rövid, de jellemző részlet a művész önvallomásából (Ujj János fordításában: „A balladák nem átkoznak! Állást foglalnak a tényekben, befolyásolják a tudatot, az idők folyamán nevelik, modellálják a közösséget. A munkákat olvasva, azoknak erkölcsi értékei, a román nép számára lélektani értékei vannak, amelyekben én mélyen hiszek: a vágy, a keserv és az egyedülléttől való félelem. A balladák varázsa felüdít, a rajzok a beszélt népköltészet általam felfedezett szerencsés egyensúlyát mutatják.”

A tárlat – szombat és vasárnap kivételével – naponta 9–17 óra között látogatható.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu