Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. szeptember 24., 16.51
Maderspach Viktor és Domonkos László könyvei

Az igazság jegyében

Írta: Gáspár-Barra Réka
2009. október 13., 03.00 Kedd / Hunyad

Emlékezetes múltidézésben volt részük azoknak, akik az elmúlt hét végén részt vettek a Lacsny Péter és Domonkos László Hunyad megyei könyvbemutatóinak egyikén.

Október eleje lévén, szinte magától értődően, az Aradi Tizenhárommal kezdődött az emlékezés. Lacsny Péter azonban nem száraz történelmi tényeket sorolt fel, és nem tartott  azokról szóló irodalmi megemlékezést. A bánsági kohászat és zsilvölgyi szénbányák hajdani tulajdonosának, Maderspach Károlynak ükunokájanként a családban élő emlékek sokaságát osztotta meg sajnos nem túl népes közönségével. Életszerűen elevenedett fel a szabadságharc idején mártíromságot vállaló Buchwald Franciska és Maderspach Károly emléke, majd szinte észrevétlenül terelődött a szó, a nagyszülők szabadságszeretetével és a magyarság iránti elkötelezettségével jócskán beoltott Maderspach Viktorra, akinek három könyvét mutatta be ezúttal unokája, Lacsny Péter.

A budapesti Masszi Kiadó gondozásában megjelenő kötetekről beszélve, szeretettel, de elfogultság nélkül emlékezett az unoka a szerzőre. Maderspach vonás ez is, hiszen Viktor rendkívül olvasmányos, betiltásuk ellenére is sok kiadást megért könyvei, mai napig frissek, érdekesek, elevenek, de egy pillanatig sem rugaszkodnak el a tárgyilagosságtól. Sem Erdélyből való menekülésének leírásakor, mikor csizma és szemüveg nélkül, vadászpuskával a vállán állja az elfogatására indított három hetes hajtóvadászatot, sem akkor, amikor a szalonka-vadászatok közepette, egy-egy vérmedve becserkészéséről, meglövéséről ír, ma is közkedvelt regényeiben. És megőrzi tárgyilagosságát akkor is, amikor az 1916-os erdélyi román betörést írja le szemtanúként, illetve az ellenállást, melynek maga is szervezője volt.  Így hát, a Hunyad megyében bemutatott  Menekülésem Erdélyből, Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig, illetve a Páreng-Retyezát című kötetei mind érdekfeszítő olvasmánynak ígérkeztek a dévai, petrozsényi, vajdahunyadi és csernakeresztúri közönség számára.

Maderspach Viktorról pedig nem volt nehéz áthangolódni Domonkos László könyveinek világára. Már csak azért sem, mert a Duna-Tv-s szerkesztőként is ismert író, esszéista, szintén az első világháború magyar borzalmainak és hőstetteinek kevésbé ismert részleteiről igyekezett lerántani a fátylat, Az elárult hadosztály című művében. – A cím egyes száma megtévesztő lehet, hiszen ebben a kötetben tulajdonképpen az erdélyi, balassagyarmati és muravidéki önkéntesek hőseies ellenállásáról olvashatunk, akik jelentős túlerővel szemben, kormányzati rosszallás mellett, elhanyagoltságban, de elszántan igyekeztek megakasztani a trianoni gőzhengert. Az 1918. december 1-i „egyesülés” nyomán benyomuló román csapatokkal szembeni ellenállásra szerveződő Székely hadosztály nemcsak sokszoros túlerővel kell szembeszálljon, de a magyar kormány részéről sem igazán kap támogatást. Ezért beszélhetünk elárult hadosztályról. De azért is, mert e hősies helytállást, illetve a hatalmon lévők nemtörődömségét az utókor a mai napi tabuként kezeli. Akárcsak a balassagyarmati laktanyán, a Muraköz reménytelenül eleveszett falvaiban szerveződő ellenálló mozgalmakat. Ezért igyekeztem hiteles történelmi adatokra támaszkodva bemutatni e három elkeseredett „végvári” küzdelmet  – fogalmazott a szerző.

Nem kevésbé dokumentált kötetben tárja az olvasó elé Domonkos László, az előbbinél talán jóval borzalmasabb és még sűrűbben elfátyolozott történelmi eseményünket: az 1849. január 8-i nagyenyedi vérengzést. – Ezen a napon Nagyenyeden ezernél több védtelen embert mészároltak le a muzsnaházi pópák által vezetett mócvidéki felkelők. Legalább ennyien pusztultak még el azok, akik a fogcsikorgató fagyban menekülni próbáltak. És porrá égett a város. A pusztítás mértéke a második világháborús Drezdáéhoz volt hasonló, csakhogy itt nem a bombák, hanem az eszeveszett düh lángja pusztított. És a gyilkosokat mai napig hősként tiszteltetik Romániában. Hát erről a fonákságról akartam lerántani a leplet és próbáltam kideríteni azt, hogy mi táplálhatta azt a szadizmusig fajuló állati kegyetlenséget, ami egy védtelen város elpusztítására sarkallhatott tízezer román hegylakót – fogalmazott szerző, ismertetve a Nagyenyedi ördögszekér című kötetét, mely a gyászos idei évfordulón került első ízben bemutatásra a Bethlen Gábor Kollégium könyvtárában. – Ott vehettem kezembe a borzalmas vérengzés idején felégetett kollégiumi könyvtár túlélő darabjait. Beleborzongtam. És megerősödött bennem az a tudat, hogy a nagyenyedi vérengzés, illetve a korábbi Horea féle felkelés volt az, ami borzalmával máig tartóan felborította e vidéken az etnikai viszonyrendszert. Félelmet hagyott maga után, szórvány vidékké téve Dél-Erdélyt – fogalmazott Domonkos László, dévai könyvbemutatója alkalmával. Hozzátette azonban, hogy bármennyire nehéz is szembe nézni a múlttal, akár a feltörő fájdalom, akár a hamis nemzeti mítoszok szertefoszlása miatt, az igazság elfedése csak a lappangó gyűlölet elmélyüléséhez vezet.

Ezért kell bátran, félelem nélkül kimondani, elmondani azt, ami igaz, ami megtörtént. Úgy, ahogyan Maderspach Viktor is tette. Az ő szókimondó bátorsága lehet a példaképünk ma is, amikor egész Európa a „politikai korrektség” jelszava mögé bújva igyekszik átsiklani a tények felett. Ezt pedig egyéni és közösségi kötelességünk és érdekünk megakadályozni – összegezte könyvbemutatójuk üzenetét Domonkos László, illetve Lacsny Péter. A bemutatókon jelen lévő Erdei Katalin, a Masszi kiadó vezetőjének jóvoltából, az érdeklődők valamennyi helyszínen kedvezményes áron juthattak a bemutatott kötetekhez.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: George / Csütörtök, 2012. július 05., 18.05 Válaszoljál rá!

How can i have the contact of Lacsny Péter please it is urgent i'm from romania and i want to talk whit him , if you can please take my mail adres to mister Lacsny Péter thank you

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu