Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2020. augusztus 16., 00.03
2010 – Bolyai-év

Emléktáblát avattak a Csikyben

Írta: · Kiss Károly
2009. december 13., 20.00 Vasárnap / Arad

Az elmúlt hét végén – néhány nappal születésnapja előtt – Bolyai Jánosra, az 1802. december 15-én született világhírű magyar matematikusra, a nem euklideszi geometria megteremtőjére emlékeztünk, aki 1826–1830 között hadmérnökként az aradi várban teljesített szolgálatot.

A mostani eseménysorozat mintegy megelőlegezte a jövő évieket, amikor is – a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) döntése értelmében – Bolyai-évet tartunk Bolyai János halálának 150. évfordulója alkalmából. Rendezvényeinek összehangolása érdekében az MTA emlékbizottságot alakított, amelynek tagja Toró Tibor temesvári atomfizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja is, aki más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a pénteki nemzetközi emlékkonferencián. Szombaton azonban a Csiky Gergely Iskolacsoportban a Bolyai-emléktábla-avatáson már jelen volt, és tömören felvázolta előző napra tervezett előadását, amely az 1911-ben exhumált két Bolyai – az apa Farkas és a fiú János – földi maradványainak közös sírba helyezése alkalmából megjelent Babits-szonett keletkezése körülményeinek ismertetése lett volna. Toró professzor ez alkalommal egy könyvritkaságot ajándékozott a Csikynek, amely a Babits Mihály Bolyai című szonettjének 30 nyelven megjelent 36 változatát tartalmazza, ehhez csatolta a híres temesvári Bolyai-levél fakszimile változatát, amelyben János megírta édesapjának, hogy „a semmiből egy új, más világot teremtettem”.

Az emléktáblát a Csiky bejárati lépcsőházában helyezték el. Az adományozó Bolyai János Honvéd Alapítvány elnöke, Poroszlai Ákos jelezte, hagyományőrző szervezetük már számos Bolyai-emlékhelyet jelölt meg szoborral és emléktáblával, Aradon is a várban elhelyezendő szoborban gondolkodtak, de amíg az katonai terület, le kellett mondaniuk a tervről, és megelégedtek a mostani emléktáblával. Király András, a Csiky Gergely Iskolacsoport igazgatója megnyitó szavaiban azt emelte ki, hogy egy magyar tannyelvű iskolában a gyerekeknek tudniuk kell Bolyai Jánosról, és jelezte: ezentúl tudatosan vállalják a magyar tudományos élet legnagyobb alakja emlékének őrzését, ápolását.

Gál Zoltán XI. A osztályos csikys tanuló Babits Mihály Bolyai-szonettjét adta elő.

A márványtábla leleplezése után azt előbb Baracsi Levente arad-belvárosi református lelkész és Király Árpád római katolikus marosi főesperes áldotta és szentelte meg, majd az adományozó intézmény részéről Poroszlai Ákos, a Csiky vezetősége nevében Hadnagy Éva aligazgató, az Aradi Városi Tanács részéről Pénzes Gyula tanácsos helyezett el alatta koszorút.

A mostani megemlékezések alkalmából a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikum nemcsak tartalmas könyvadománnyal lepte meg a Csiky Gergely Iskolacsoportot, hanem a dr. Horváth László igazgató vezetésével érkezett küldöttség elhozott egy asztalmodellt is, amellyel el szeretnék látni az új iskolaszárny két osztálytermét.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: Te érted? / Kedd, 2009. december 15., 17.54 Válaszoljál rá!

Értelmező szótárban benne van a parafarzálva szó! Tehát amit én írtam, azt értem.

Hozzászólt: Ön sem érti! / Hétfõ, 2009. december 14., 16.40 Válaszoljál rá!

Bolyai NEM egy más világból teremtett semmit, HANEM semmiből egy más világot!

Hozzászólt: Te érted? / Hétfõ, 2009. december 14., 10.12 Válaszoljál rá!

Nem értem az alábbi írást, a kérdőjeleket, a saját megnevezését és az utolsó sor értelmét ebben a szövegkörnyezetben. Ön, Bolyait parafrazálva, semmit teremtett egy más világból...

Hozzászólt: cikk - 2o év múlva / Vasárnap, 2009. december 13., 20.19 Válaszoljál rá!

A Csiky Gergely(?) Iskolacsoport(?) bejárati lépcsőházában, a földszíneti, baloldali folyósón működő,két magyar osztálya között , az erdélyi magyarok nevében ....
K.G.-s voltam

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu