Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2020. május 28., 19.18

Gondolatok a Szövétnek legfrissebb száma ürügyén

Írta: · Kiss Károly
2009. augusztus 31., 19.02 Hétfõ / Arad

Szűkebb körben már elmeséltem, de megér szélesebb körű „misét” is az eset. Jó pár évvel ezelőtt szerencsém volt jelen lenni Marosvásárhelyen egy kuratóriumi ülésen, ahol magyarországi sajtótámogatás itthoni elosztásáról döntöttek. 

A rendelkezésre álló szűkös keretből a Szövétneknek is csurrant valamicske, de ennél sokkal értékesebb volt az elnöki tisztet betöltő Kántor Lajos megjegyzése, aki szemmel láthatóan akkor vette kézbe először az Aradi Alma Mater Alapítvány kulturális szemléjét. Tartásos, tartalmas, mutatós lap – jegyezte meg lakonikusan, miután átlapozta. Jómagam sem mondhatok mást, amikor az idei augusztusi, legfrissebb számát forgatom. Hozzátéve: ez egyáltalán nem számít kivételnek, hanem ez a már hál’ istennek tizenhárom éve megszokott színvonal. Az alábbi sorok, természetesen, arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmet rá, ugyanis jó bornak is kell a cégér.

Mit talál benne az érdeklődő olvasó, ha szán rá egy kis időt, és beletekint?

Mindenekelőtt a megszokott Ujj János-vezércikket, amely egy, sajnos, érzékelhetően kezelhetetlen témával foglalkozik, mégpedig az erkölcsi válsággal. Nem vitatkozom állításaival, következtetéseivel, mert nem lehet. Az ún. szocialista (kommunista?) rendszer közel öt évtizedes erkölcsi rombolását nehéz kiheverni, főként úgy, hogy az elkövetők és elvbarátaik ma is hatalmon vannak. De, ahogy egy vihar döntötte fenyőfa friss hajtásai is a fény felé nyújtózkodnak, úgy érdemes észrevenni azokat a mai fiatalokat is, akik nem talmi politikai sikerek felé törekszenek, hanem nap mint nap becsületesen dolgozva keresik meg a kenyerüket. Szerencsére, sok köztük a magasan képzett magyar nemzetiségű, nem egy a Csikyben végzett. Igaz, nincsenek közel a húsos fazékhoz, de nem is ez a fontos. Hanem az: ha idejük engedi, egy-egy újságot, lapot, könyvet is kézbe vesznek. Köztük, tapasztalatból tudom, a Szövétneket is!

Nem tudom, mennyire sikerült mindezzel az esetleges olvasó figyelmét felkeltenem, de talán a továbbiakban, a teljesség igénye nélkül, csak-csak sikerül.

A hagyományos rovatok – Helytörténet, Irodalom, művészet, Memoár, Aradi ritkaságok, Gazdaság, Oktatás, Események – közül ezúttal a helytörténeti írások a „testesebbek”, és minden túlzás nélkül komoly érdeklődésre tarthatnak számot. Ujj János az egykori aradi káptalanról ír egy magvas anyagot az itt kiadott első ismert hiteleshelyi okmány 780. évfordulója alkalmából. Móré-Sághi Annamária Az elsüllyedt harang nyomában – Bulcs, 1994 címen bensőséges hangvételű írásban emlékezik meg Heitel-Móré Zsuzsa nemrég elhunyt régészről, aki Nádasról indult, messzire került, de, ha tehette, visszatért szűkebb pátriájába. Puskel Péter egykori aradi lámpásházakról és örömtanyákról szolgál olvasmányos, alaposan dokumentált információkkal. Jámbor Gyula Mandics György A manipulált forradalom című könyvét ismerteti, megpróbálva összefoglalni a szerzőnek a megíráshoz vezető elképzeléseit, szándékait is. Dinyés László budapesti költő-szobrászművész centenáriumi Eseménynaptára az 1849. szeptember–októberi történéseit foglalja össze, az október 6-i gyásznappal fejezve azt be. Ezúttal Csanádi János Szer és Szerénd titkai című tanulmányának III. részét olvashatjuk, valamint Tácsi Erika tárgyszerű összefoglalóját dr. König Frigyes lepkészről, és Réhon József utalásos, jól ismert stílusú visszaemlékezését. Pávai Gyula Egy cikk, egy levél, egy válasz címmel Ficzay Dénes életének egy irodalomtörténeti érdekességű mozzanatát eleveníti fel, míg Doba István a mai gazdasági válságról indított egy minden bizonnyal érdeklődésre számító sorozatot. Az események közül külön említést érdemel a Kisiratosi napok alkalmából Sarusi Mihálynak és post mortem dr. Almási Bélának odaítélt díszpolgári címek adományozásakor elhangzott laudációk teljes szövege. Végül hadd álljon itt, egy kis felüdülésül, Siska-Szabó Zoltán Iskolai dolgozatok című gyűjteményéből egy kis részlet: „Egyiptom őslakói a múmiák.”

A Szövétneket az érdeklődők a Tulipán és a Jelen könyvesboltban, egyházaink parókiáin, valamint a lap vidéki terjesztőinél találhatják meg.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu