Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2020. április 06., 12.40

Rejtett, de felismerhető értékek nyomában

Írta: Takáts D. Ágnes
2013. július 19., 21.00 Péntek / Arad

Csütörtök délután az arad-belvárosi református templom imatermében tartott vetítéses előadással egybekötött könyvbemutatót a Székelyföldről szórványba költözött Vetési Zoltán, a temesvári Kohézió Egyesület alapító tagja, munkatársa.

Baracsi Levente lelkipásztor házigazdaként rövid áhítattal vezette fel az előadást, majd Ravasz László egykori püspök gondolatait idézte:

„Nem tudunk nagyobb változást elképzelni, mint a magyar sors megváltozását. (…) Ezeréves nemzeti erőinket, életünk örök, belső törvényeit kell még tisztábban, még hatalmasabban, a kétségbeesés mosolygó győzelmével kifejezésre juttatni.”

Vetési Zoltán Magyar kincsek, egyetemes értékek című könyve hét év munkájának a gyümölcse, egyfajta válaszkereső igényből született, számos magyarsággal kapcsolatos kérdésekre igyekszik választ adni.

„Kezdetben összefoglalóként indult kutatók, történészek, gondolkodók tanulmányaiból, előadásaiból összeállított gyűjtemény formájában. Igyekeztem tömören, érthetően bemutatni azon rejtett, de mégis könnyen felismerhető magyar értékeinket, melyeknek kereséséhez sok-sok időt kellene eltöltenie az érdeklődőnek” – nyilatkozta a szerző.

A vetített előadással – melynek címe Egyetemes ősnépi és keresztény értékrend, avagy mihez vagy kihez kell hűségesnek lenni – a könyv szerzője a hagyományos magyar értékrend lényegét vázolta fel, rámutatva annak közösséget megtartó erejére.

A jelenkor ifjú nemzedéke hajlamos legyinteni a múltra, elavultnak tekinteni azt, holott a múltban kell keresni a jövőbe utat mutató értékeket.

Mikor így merül fel a kérdés, hogy megmarad-e a magyarság a jövőnek, akkor nagyon fontos felismerni, hogy a magyarság az ősnépek hagyományait nagymértékben magában hordozza. Ezért is van, hogy a könyv első része a magyar nép történetét keresi, bogozza, hiszen ebben az ősmúltban lelhető meg az az értékrend, amelyről Ravasz László is beszélt, ami a jövőre megoldást adhat.

Az előadás főcíme meg is magyarázza az alcímet: mihez, kihez kell hűségesnek lenni? Ahhoz az egyetemes ősnépi és keresztény értékrendhez, ami a teremtéssel született a világra.

Vetési Zoltán előadásában rávilágított arra, hogy a világ a pusztulás felé halad, ennek megakadályozására a választ megtaláljuk a magyarság múltjában. Mielőtt azonban bármit is cselekednénk, fontos, hogy előbb felismerjük, és nevén nevezzük a dolgokat, aztán elkezdhetjük az okokat feltárni.

A szerző szerint a jelenlegi magyarság legnagyobb problémája az önismeret hiánya, mely maga után vonja az ebből fakadó értékrendvesztést. Az egyén után a közösség a társadalom alapja, viszont a közösséget csak a belső bizalom tartja fent. Ennek alapja a helyes, igaz önismereten alapuló közös értékrend és erkölcs.

„Tisztelettel ajánlom e könyvet önkereső embertársaim számára, hogy közösen járulhassunk hozzá magunk és világunk sajgó kérdéseinek megfejtéseihez, bajainak orvoslásához. Ez küldetés mindannyiunk számára még akkor is, ha a földi anyagiak homálya időlegesen hálót vet szemünkre” – mondta Vetési Zoltán.

A Magyar kincsek, egyetemes értékek című könyv bemutató előadása – érdekes, gondolatgazdag, tömör összefoglaló – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács aradi szervezetének közreműködésével jött létre.

A közel két órás esemény után a szerző dedikálta a helyszínen megvásárolt könyveket.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu