Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 02.43
Puskás Lajos Szamosújváron írt börtönnaplója

A kommunizmus magyar meghurcoltjai

Írta: · Szekernyés Irén
2009. április 18., 07.00 Szombat / Temes
Egyre többen vallják és vállalják: a kommunizmus bűnei nem mentegethetők és nem bocsánatosak, fel kell tárni, nyilvánosságra kell hozni az igazságtalanságokat, az emberi jogok eltiprását, azt a sok szenvedést, amit a diktatúra okozott nálunk és a környező országokban. 


Csak hiteles tanúk és hiteles dokumentáció alapján ismerhetik meg az 1989 utáni generációk a kommunista diktatúrák igazi arcát, s cselekedhetnek annak érdekében, hogy a nácizmushoz hasonlóan a kommunizmus bűneit is elítéljék, s meggátolják az embertelen ideológiák újraéledését. 

A sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó Múltidéző sorozata ezt a célt szolgálja. Egyik, Aradon és Temesváron is bemutatott kiadványa, Puskás Lajos: Más jövőt álmodtam c. könyve ritkaságszámba megy, ugyanis törzsanyagát egy börtönnapló képezi. A szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a fogva tartott egyáltalán naplót írhatott, s hogy az élelemmel beküldött, majd a mosnivaló szennyessel visszajuttatott kosár fogantyúja köré tekert rongy alatt papírt és írószert kapott feleségétől, s ugyanott ki is juttathatta a börtönből feljegyzéseit, amit az asszony gondosan rejtegetett a házkutatások és a besúgók elől. 

A naplóíró Puskás Lajos (1901–1982) gyergyói székely kisnemesi családból származott, gimnáziumi tanulmányait a debreceni piaristáknál kezdte, majd Nagyszebenben és Fogarason fejezte be. Egyetemre Budapesten iratkozott be, a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem szakára, majd hazajött, és Bukarestben, 1924-ben „summa cum laudae”-val államvizsgázott. Tanári pályáját Kolozsváron a kegyesrendieknél kezdte, családjával is odaköltözött, részt vállalt az iskolaszövetkezeti és a cserkészmozgalomban. „Politikai” pályafutása a bécsi döntés után kezdődött, a Magyar Népközösség (civilszervezet) alelnöke volt, majd annak jogutódját, a Tízes Szervezetet vezette elnökként. A II. világháború után ezt a szervezetet a kommunisták kémszervezetnek minősítették, vezetőit és tagjait halálukig üldözték, megfigyelés alatt tartották. Az üldözésben részt vett a kommunista író Nagy István, valamint Bogdán Neumann Tibor és Teofil Vescan, a Tisztogató Bizottság elnöke.

Bár a háború idején a „tízes”-ek részt vállaltak Kolozsvár rombolástól való megmentésében, a zsidókat és románokat éppúgy segítették, mint a rászoruló magyarokat, a háború után a Tízes Szervezetet és a cserkészetet fasiszta szervezeteknek igyekeztek feltüntetni, és Puskás Lajost, mint „háborús bűnöst és a reakcióst” 1947. május 5-én letartóztatták. Öt hónapot töltött Szamosújváron lágerbörtönben, mialatt népes családja (4 gyermek, feleség, nagyanya) a legnagyobb szegénységben élt. Szabadulása után teljes létbizonytalanságban tartották, falusi, majd néhány kolozsvári általános iskolánál sikerült elhelyezkednie. Amikor betegsége miatt nyugdíjazták, az 1944 előtti szolgálati éveitől megfosztották, mindössze 280 lejből kellett hetedmagával megélnie. Két fia, Attila és Csaba is megtapasztalta a kommunista börtönöket. Mindkettőjüket 1959-ben tartóztatták le „rendszerellenes felforgató tevékenységért”. Attila, aki Csíkszeredában volt biológiatanár, Október 23. című verse, valamint egyik diákjának (Sánta Imrének) a lázadása miatt kapott 20 évet, Csaba pedig 18-at, mert érdeklődött bátyja letartóztatásának okáról. A Puskás testvérek 1964-ben közkegyelemmel szabadultak, az apa pedig visszakapta a szolgálati éveit, de megfigyelése csak halálával vált tárgytalanná.

A börtönnaplót 2000-ben, folytatásokban közölte a Romániai Magyar Szó. A Más jövőt álmodtam c. könyv a naplóval együtt publikálja Kakasy Endre (Eminescu fordítója) Puskás Lajosnak írt versét, a szamosújvári börtönben fogva tartott magyarok névsorát,  A lágeristák kis kátéja című fanyar humorú, pontokba szedett, szatirikus írást, a szerző rövid életrajzát, valamint a CNSAS-nál őrzött szekus-dossziékból válogatott anyagot. A dossziékat Puskás Attila nézte át, és a közölt részeket ő látta el magyarázó jegyzetekkel.

***

A magyar értelmiségiekben ellenséget látó hatóságok „érdeklődése” ezzel nem szűnik meg iránta. Állandóan megfigyelés alatt tartják a Kolozsváron élő tanárt, besúgók számolnak be beszélgetéseiről, mindennapos tevékenységéről, betegségeiről, kórházi ápolásáról stb. A dossziéban egyszerűen „Károly” célszemélyként tartják nyilván. 

Íme, egy a sok bejegyzésből: „Jegyzék az 1980. január 8-án „Károly” célszemély követése tárgyában. A célszemély tevékenysége. „Károly” célszemély 14.20 órakor elhagyta a lakását, néhány üzletbe betért, majd megállt a Szabadság téren a Szamos falatozónál. Itt kb. 2 percet álldogált, s nézte a havat eltakarító egyetemi hallgatókat, mialatt elhaladt mellette (———) nevezett személy, „Károly” üdvözölte, kezet fogtak, majd magyarul néhány szót váltottak, ezután elváltak. Ezt követően “Károly” célszemély hazament. 19 óráig, amikor a nyomkövető állást felfüggesztettük, „Károly” nem hagyta el a lakását. Megjegyezzük, hogy „Károly” célszemélyt követtük 1979. IX. 27-én, 1979. X. 27-én, 1979. XI. 9-én, 1979. XII. 27-én, azonban nem történt semmi, ami operatív szempontból érdeklődésre tarthatna számot, amiért is nem közöltük Önnek ezeket a tevékenységeket. Az „F” ügyosztály főnöke: Pop Silviu ezredes.

Az utolsó jelentés „Károly” megfigyelésének megszüntetésére vonatkozik: „Mivelhogy meghalt 1982. április 10-én, javasoljuk ellenőrzésének megszüntetését.”

Puskás Lajos: Más jövőt álmodtam című könyvét, fia, Attila hozta el régiónkba. A könyvbemutatókon beszélt édesapja életéről, közéleti tevékenységéről, könyveiről és egyéb írásairól. Kiemelte az egykori piarista neveltetésű tanár szakmai igényességét, elvhűségét, emberszeretetét, puritán erkölcsiségét. Feladatának érzi, mondta többek között, hogy a börtönnaplót mementóként minél szélesebb olvasóközönséggel megismertesse.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Hozzászólt: M / Szombat, 2016. január 02., 18.54 Válaszoljál rá!

Pusk

Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu