Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2021. július 29., 00.03
Beszélgetés Máté Márta főtanfelügyelő-helyettessel a finnországi tapasztalatairól és hazai realitásokról

A rendszer hasonló, a mentalitás különbözik

Írta: Gáspár-Barra Réka
2008. augusztus 26., 07.00 Kedd / Hunyad

Máté Márta, Hunyad megyei főtanfelügyelő-helyettes a napokban tért haza Finnországból, ahol a tanfelügyelőség által elnyert Leonardo da Vinci program keretében vett részt, tizenhárom tanfelügyelő- és pedagóguskollégával az európai oktatási rendszerek megismerését célzó egyhetes képzésen.

 Miért pont Finnországba szólt a meghívás?

– Talán azért, mert a nemzetközi felmérések alapján a finn oktatási rendszer a világ legjobbjai közé tartozik, úgy hogy bőven akad tanulnivaló ez észak-európai országban. Mi a Karjaa nevű városban vettünk részt egy népfőiskolai kurzuson, ahol közelebbről megismerhettük az általános oktatást és részletekbe menően a vokacionális képzést, amelyre Finnországban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Amúgy az egész oktatási rendszer ingyenes és nagyon ösztönzik a fiatalokat a továbbtanulásra. A hivatásszerű tanítói, pedagógusi  képzés pedig kiemelten fontos szerepet kap az oktatásban.

 Ez már részben magyarázza a finn rendszer pozitívumait. Az ott töltött egy hét tapasztalata, illetve a tanultak alapján azonban, hogy tűnik mitől olyan jó a finn oktatás?

– Elsősorban az elemi oktatásukat dicsérik, mely a pisai felmérés alapján világszinten a legjobbnak minősül. Ez a finneknél, a három év gimnáziumot és szintén három éves középiskolai képzést megelőzően, hat éven keresztül zajlik. A gyermekek nem kötelező, de 99%-ban igénybevett ingyenes óvodai képzés után, hét évesen kerülnek az első osztályba, és összesen hat évig járnak elemibe. Ebben az a különleges, hogy a minősítés nem jegyadással történik, hanem a hazai rendszerhez hasonlóan értékelik a diákok tudását, de ezen kívül a pedagógusok minden tanév végén írásban értesítik a szülőket a diák fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről.

 Ez azt is jelenti, hogy az iskola-szülő kapcsolat jóval szorosabb az itteninél?

– Ezt nem mondhatnám. Elég meglepő volt számunkra, hogy maguk az ottani pedagógusok mondták: a náluk alkalmazott magas adózási arány miatt, gondolják el, a jövedelem 50%-a adóra megy, a szülők elvárják, hogy a pedagógusok, illetve az iskola különösebb külső beleszólás vagy segítség nélkül ellássa a maga feladatát, azaz megfelelő módon oktassa, nevelje a gyermeket.

 Gondolom hasonlóan meglepő volt az itteni küldöttségnek a finn kisebbségi oktatási rendszer is...

– Igen. Nagyon jól pontra tett a kisebbségi oktatás is. A svédek által lakott települések mindegyikén működik svéd nyelű iskola, vagy osztály. Amúgy ez országosan minden szinten biztosított, beleértve a svéd tannyelvű egyetemi oktatást is. Természetesen ezekben az intézményekben is kötelező a svéd nyelv elsajátítása.

 Lesz-e mód arra, hogy a küldöttség tagjai megosszák itthoni kollégáikkal a finnországi tapasztalatokat, esetleg gyümölcsöztessék azt a még alakulóban lévő hazai oktatási rendszerben?

– Biztosan megtaláljuk ennek a módját. A tanfelügyelőségi találkozókon mindenképp továbbadjuk majd az ott szerzett információkat, elsősorban az iskolaigazgatóknak. Ami az egész rendszert illeti, jó lenne a finnországi gyakorlatiasságot elsajátítani. Ott például már nem tanítanak informatikát, mert felismerték, hogy a  számítógépen felnövő gyerekek sokszor már többet tudnak ilyen vonatkozásban oktatóiknál. Ezért a számítástechnikai laboratóriumokat inkább gyakorlati módon hasznosítják, azaz más tantárgyak elsajátítása érdekében.

 A nyelvrokonság ellenére sajnos tőlünk még nagyon messze álló finnektől azonban térjünk egy kicsit a magunk térségébe. Alig három hét választ el a tanévkezdéstől. Hogyan indul az idei tanév a Hunyad megyei magyar oktatásban?

– Hát kezdjük Dévával, ahol már nagyon szépen kialakultak a Téglás Gábor Iskolacsoport osztályai. Beleértve a két első és két kilencedik osztályt is. Megvan a létszám és iskolai szinten is 600 körüli gyerekkel számolunk. A megyében I-VIII. osztályos tagozat indul még Vajdahunyadon, Lupényban és Petrozsényben. Elemi osztályok maradnak Vulkánban, Szászvároson és Csernakeresztúron. Sajnos azonban megszűnik a magyar oktatás Petrillán és Pusztakalában.

 Pozitívan fogalmazott a Téglásba iratkozókat illetően, bár az elmúlt évek négy párhuzamos dévai magyar kilencedik osztályához képest idén csak kettő indul.

– Igen az idén a nyolcadikosok létszáma nagyon alacsony volt, összesen 54 diák végzett magyar tagozaton. Emiatt eleve úgy terveztük, hogy az állami oktatásban csak két osztályt indítunk. És azt mondom, hogy sikeres volt a két szak kiválasztása, mert úgy a matematika-informatika, mint a turizmus osztály betelt. A magán szakosztály sorsa még nem dőlt el. Amennyiben sikerül időben akkreditálni, illetve lesz jelentkező, akkor ez is beindulhat.

 Általánosságban csökkenő vagy növekvő tendencia mutatkozik a Hunyad megyei magyar oktatásban résztvevő diákok létszámát illetően?

– Idén sajnos még csökkenő tendencia mutatkozik, de úgy tűnik, jövőtől ez megfordul.

 Több a magyar óvodás, vagy jobb a népszaporulati arány?

– Talán mindkettő.

 Térjünk egy kicsit a pedagógusokra. Mennyire vannak „lefedve”  a magyar tagozatok, illetve a Téglás?

– Jelentősebb tanárhiány a szakképzés terén mutatkozik. A főtantárgyakat megyeszerte szinte száz százalékban szakképzett pedagógusok oktatják és nagyrészük címzetesként.

 És végül térjünk ki egy kicsit a minőségre. Van-e esély arra, hogy a közeljövőben némileg közeledjünk a finn teljesítményhez?

– Esély mindig van. És én reménykedem, hogy lesz javulás. Nálunk még mindig a hozzáálláson kell leginkább változtatni. Formailag sokat változott a hazai oktatás, és ebben fellelhetők a sikeres finn elemek is. Viszont ameddig  a hazai iskolákban a minőségellenőrző bizottság verejtékezve körmöli a dossziékban porosodó jelentéseket, addig Finnországban a hasonló feladattal bíró testület rövid, de hatásos kritikát gyakorol a tantestületre, iskolavezetésre, önkormányzatra és az építő jellegű kritikát elfogadva valamennyien igyekeznek jobban dolgozni a közjóért. Ez ott nem utópia. Itt még az.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu