Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. december 01., 08.50
Szeméttelepek bezárása

Bűzbomba

Írta: Pataki Zoltán, Chirmiciu András, · Irházi János
2009. június 11., 07.00 Csütörtök / Arad, Hunyad, Temes
Szinte biztosra vehető, hogy régiónk sem teljesíti július 16-ig a szeméttelepek bezárására vonatkozó, Románia által az uniós csatlakozási tárgyalásokon vállalt határidőt. Ki milyen megoldásokat, kiskapukat keres-talál, ennek néztünk utána mai riportunkban.Arad
Takargatják


Az országos átlaghoz képest a jelek szerint az Arad megyei polgármesteri hivatalok sokkal többet tettek a települések szélén lévő szeméttelepek bezárásának ügyében. Ennek egyik oka, hogy a legnagyobb szeméttermelő, a megyeszékhely már évekkel ezelőtt megoldotta ezt a kérdést, az osztrák ASA szeméttelepe megfelel minden uniós előírásnak.

– Kint voltunk több helyen ellenőrizni, és úgy látom, a szeméttelepek egy jó része be lesz földdel takarva a július 16-i határidőig – mondta a Nyugati Jelennek Székely Attila környezetvédelmi főfelügyelő. – Ugyanakkor több polgármesteri hivatal is kihívott bennünket, hogy kikérjék véleményünket a szeméttelep bezárást illetően, mit, hogyan végezzenek el.

A startgombot a leghamarabb Pécskán nyomták meg, amint ezt már korábban megírtuk, határidőre biztosan, de lehet, még hamarabb is befejezik a munkát. Antal Péter polgármester tegnap megerősítette lapunknak, hogy a földdel való lefedést követően füvesítik, majd fásítják a területet. A pécskaiak, tornyaiak, szederhátiak, bodrogiak szemetét pedig a koncessziós szerződést elnyerő cég Aradra fogja szállítani az ASA-hoz. 

S ha Pécska, Aradhoz való viszonylagos közelsége miatt meg tudja oldani a szemételhelyezést, a speciálisan hazai “megoldás” hiányosságaira Simándi Sándor nagyzerindi polgármester hívta fel a figyelmet. Ők, amennyire lehetőségeik engedik, saját erőből “összetolják” a szemetet, csakhogy a megyei önkormányzat hulladékgazdálkodási terve szerint a megpályázott pénzből kellene finanszírozni a polgármesteri hivatalok szeméttelep-bezárási projektjeit. “Ebből a megyei pénzből talán ősszel kaphatunk valamit, csakhogy, ha mi most megcsináljuk az amúgy is szűkös  költségvetésünkből, már nem kapunk belőle” – magyarázta Simándi.

Kisiratos irigylésre méltó helyzetben van, mert hivatalosan nincs szeméttelepe. „A községben a lakossági szemetet, koncessziós szerződés alapján egy cég viszi az ASA-hoz, ami volt lepakolt szemét, azt betakartuk, jelenleg csak építkezési törmeléket lehet lerakni a kijelölt helyen” – vázolta a helyzetet Almási Vince polgármester.

Hogy mi lesz július 16. után, senki nem meri megjósolni. Székely szerint szinte biztosra vehető, hogy, az unió megbünteti Romániát a késlekedésért, kérdés viszont, hogy ezt kifizetik a központi költségvetésből, vagy leosszák a bezárással elkésett polgármesteri hivatalok között.

Ennél is nagyobb gond, hogy a most kampányszerűen kikényszerített szeméttelep-bezárások utánra nincs elképzelés. Hiába ígértek kistérségi lerakókat, szortírozó állomásokat, bálázókat, nagyteherautós szállítást, egyelőre mindez csak papíron létezik. Vagyis szinte biztosra vehető, hogy ahol leföldelik a szemetet, másnap kénytelenek lesznek mellette újabb kupacot kezdeni.

Az ASA-n kívül más, követelményeknek megfelelő szemétlerakó nincs, és belátható időn belül nem is lesz a megyében. Vagyis a megyeszékhely közeli települések megoldhatják – és jó néhány, mint például Öthalom, Újpanád – meg is oldotta a lerakást Aradon, de arra senki sem tud vagy akar választ adni, mi lesz a távolabbi városok, községek szemetével.


Hunyad
Pártpolitikai szemét


Nincs mit kendőzni, Hunyad megyében a szeméttelepek helyzete katasztrofális, s az utóbbi években az égvilágon semmilyen előrelépés nem történt, ismerte be meglepő őszinteséggel Georgeta Barabás, a megyei környezetvédelmi igazgatóság vezetője. Aki nevén is nevezte a fölöttébb siralmas helyzet okait: a pártpolitikai csatározások.

Jóllehet grandiózus tervekből volt bőven. Nem is olyan rég még két vadonatúj, EU-szintű szeméttelep létesítéséről, illetve 4-6 szortírozó központ megépítéséről beszéltek a városok és a megye vezetői. A két új szeméttelep 2007. január elsején, azaz Románia EU-s belépésekor meg kellett volna kezdje működését. Azóta is papíron maradt az elképzelés, a valóságban egyetlen milliméterrel sem haladt az ügy. Hogy miért? Pártpolitikai csatározások és politikai korrupció miatt. Az egyik korszerű szeméttelep a megye központi és északi részét kellett volna hogy szolgálja, de a liberális vezetésű Déva és a megyei tanács nem tudott kiegyezni az akkoriban demokrata párti Vajdahunyaddal a közös helyszínről. Sőt, konkrét beruházó is volt, de a környezetbarát szeméttelep megépítésére kiszemelt osztrák vállalat a szomszédos Gorj megyében kötött ki, mivel az ottani szociáldemokrata vezetés kevesebb kenőpénzt követelt, mint a Hunyad megyei liberálisok, igazolja a mendemondát Georgeta Barabás. A másik nagy kapacitású, környezetbarát szeméttelepnek a Zsil völgyében kellett volna létesülnie, de abból se lett semmi.

A hulladék-szelektáló központokkal valamivel jobb a helyzet, mivel Brádon, Hátszegen és Vulkánban is létesült ilyesmi. A kilátások sem derűsebbek, mivel fejlesztési régiónkból Hunyad megye az egyetlen, amelyet nem vettek fel a PHARE finanszírozási programjába. Az EU-s program felelősei három pontban indokolták meg a visszautasítást: a megyei vezetőség nem kötelezte el magát, hogy állja a rá eső finanszírozási részt, a szeméttelepek kiválasztandó helyszínének tulajdonjogai rendezetlenek, s a megyének nincs konkrét hulladékkezelő tervezete! Magyarán a pártpolitikai ügyetlenség és rosszindulat miatt Hunyad megye képtelen kihasználni az EU által rendelkezésre bocsátott pénzeket!

Rendőrvicces megközelítés

Mi a helyzet a megyében? 

Jelenleg 7 szeméttelep működik, ezek közül a lupényit és az urikányit idén be kellene zárni, a legnagyobbakat, a vajdahunyadit, brádit és algyógyit pedig 2010 júliusában. A dévai és a szászvárosi szeméttelepek 2015-ig működhetnek, a vulkáni és aninószai pedig 2016-ig. A Petrozsényt és Petrillát szolgáló petrillai szeméttelep megszűnőfélben van, miután hónapokon keresztül égett. Szigorúbb ellenőrzésnél azonban jóformán egyik sem felelne meg az EU-s szabványoknak.

Az önkormányzatok viszont nem hajlandók korszerűsíteni, mivel nem képesek visszanyerni a lakosságtól a beruházott pénzt. A szemétdíj emelése ugyanis elképzelhetetlen választási időszakban.Nem is nagyon lehet fellépni ellenük, mert a szeméttelepeket nem olyan könnyű bezárni, ha nincs a közelben egy másik. Egyszerűen hova vigyék a szemetet? – teszi fel a retorikus kérdést a megye fő környezetvédője.

Így hát kerülik a forró kását. A környezetvédelmi igazgatóság korszerűsítésre szólítja fel az önkormányzatokat, sőt, súlyos esetben a működési engedélyt is megvonja, a környezetvédelmi felügyelőség pedig kiszáll a helyszínre, s megbünteti az illetékes önkormányzatot. S minden marad a régiben. – Olyanok vagyunk, mint a rendőrviccben: az egyik írni tud, a másik olvasni – ismeri el keserűen a helyzetet a PSD-s Georgeta Barabás. Akárcsak a politikai nyomást: a pártok „elvárják”, hogy hunyjanak szemet, ha a szabályszegés olyan településen történik, amelyet pártbéli kolléga vezet, viszont büntessék meg ellenfeleiket. S ez nem csak a PSD-re, s nem csak környezetvédelemre vonatkozik.


Temes
Tovább késik a környezetbarát hulladéktároló megépítése!


Adam Crăciunescu Temes megyei tanácsi alelnök szerint a 349/2005-ös kormányhatározat alapján 2009. július 15-ig valamennyi falusi szeméttelepet fel kell számolni. A megyei önkormányzat erről értesítette a polgármesteri hivatalokat és a környezetvédelmi felügyelőkkel közösen felmérték a szeméttelepek területét. Folyamatban van a felszámolási költségeik kiszámítása és a szerződések megkötésének előkészítése azokkal a cégekkel, amelyek el tudják végezni a munkálatokat. A megyei önkormányzat költségvetéséből 

2 657 000 lejt különített el a falusi szeméttelepek felszámolására. „Amennyire tőlünk telik, mi támogatjuk a községházákat a szeméttelepek felszámolásának végrehajtása során – nyilatkozta Adam Crăciunescu. – A szeméttelep felszámolását a következő módon kell megoldani: a hulladékot egy gömbszelet formájú rakásba kell összepréselni, amelybe szellőztető csöveket vezetnek be, majd az egészet beborítják egy 30 cm vastag földtakaróval. Az ily módon keletkezett dombocskát megöntözik és beültetik fűvel. Temes megye területén a nyári szárazság miatt a füvesítést csak ősszel fogják elvégezni.” A megyei alelnök szerint egyes önkormányzatok már dolgoznak a szeméttelepek felszámolásán. „Mi azt javasoltuk a polgármesteri hivataloknak, hogy a felszámolt szeméttelepek környékét lehetőleg erdősítsék. A következő 3 évben 700 hektár erdősítését tervezzük a megyében a települések és a kommunikációs hálózatok védelmére.”

A városi szeméttelepek közül elsőként a Temesvár szemétdombjául szolgáló paráci telepet kellett bezárni, 2009. január 1-jétől. A temesvári hulladékot azóta egy drága pénzen vásárolt berendezés segítségével bálákba csomagolják és a hőerőmű (CET) közelében tárolják. Július közepéig be kell zárni a zsombolyai és a dettai városi szeméttelepet is. A szemétlerakó nélkül maradt települések 2010 végéig igénybe vehetik a nagyszentmiklósi, a buziási és a lugosi szeméttelepeket, a facsádi telepet pedig csak 2015-ben kell felszámolni. 

A legnagyobb gondot az okozza Temesben, hogy tovább késik a regionális környezetbarát hulladéktároló megépítése. Tavaly decemberben kellett volna megtartani a versenytárgyalást a hulladéktároló kivitelezőjének kiválasztása érdekében, amire azóta sem került sor, mert nem volt megfelelő a kiírási feltételeket tartalmazó dokumentáció. Viorel Sasca, a megyei tanács gazdasági szakbizottságának elnöke szerint kevés rá az esély, hogy még idén elkezdjék a környezetbarát hulladéktároló építését. Gond lehet a falusi szeméttelepek felszámolása körül is, mert a polgármesteri hivatalok további 5,3 millió lejt kértek erre a célra az előirányzott összegen felül. „Nem tudom, ezt a pénzt honnan fogjuk előteremteni – nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján Viorel Sasca –, a polgármesteri hivataloknak is erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy határidőre felszámolják a falusi szeméttelepeket”.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu