Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. július 31., 03.13
Költségvetés 2009

Foltművészek

Írta: Pataki Zoltán, Chirmiciu András
2009. április 10., 11.00 Péntek / Arad, Hunyad, Temes
Régiónk önkormányzatai általában a tavalyival megegyező, vagy kevesebb pénzből gazdálkodhatnak 2009-ben, a plusz pénzek kiharcolása csak politikai lobbi eredménye lehet. 


Ám a büdzsék legkényesebb kérdése, hogy sikerül-e teljesíteni a bevételi oldalra tervezett összeget. Ki miként gazdálkodik a rendelkezésére álló kerettel, ennek néztünk utána mai riportunkban.


Arad 
„Különleges eset”


Költségvetés szempontjából Gheorghe Falcă polgármester több alkalommal is „különleges eset”-nek nevezte Aradot, mondván, a gazdasági válság, megszorítások ellenére sok pénz jut fejlesztésekre. Persze, minden attól függ, hogy lejben vagy euróban számol a polgármester, mert habár szerinte Arad idén a központi kasszából 20 százalékkal többet kap beruházásokra, és ha figyelembe vesszük a lej 30 százalékos romlását tavalyhoz képest, akkor a pénz kevesebb. De ez már politikai játék a számokkal, mert a valóságban mind a saját, mind az alárendelt intézmények költségvetését átlag 20-30, esetenként 40 százalékkal is megkurtították. A polgármesteri hivatal saját költségvetését 15 százalékkal faragta le, ami a gyakorlatban kiadásokat és a polgármestertől függő jutalékokat jelent. Az alkalmazottak 2009-ben kevesebb, fizetéshez csapott jutalékkal mennek haza.Arad idei költségvetése eléri az 500 millió lejt, s ennek 49 százaléka megy a beruházásokhoz, kezdve utcaaszfaltozástól csatornázáson át a közvilágítás bővítéséig. A költségvetés alapjainak megrajzolásakor a fő cél az volt, hogy folytassák a már megkezdett beruházásokat: például Kisszentmiklós, Gáj, Buzsák csatornázása, majd az aszfaltozás, a Váralja negyed utcáinak, járdáinak aszfaltozása, Mosóczon a megkezdett jobb és bal oldal befejezése, a Cigányka-, Malomárok-csatorna felújítása. De tervezik a Dragalina, Decebal, Coposu utak aszfaltozását, és amennyiben a bevételek elérik a tervezett mértéket, a hivatal még idén szeretné felújítani a mosóczi és újaradi felüljárót. A tervek készülnek, és mivel itt a villamosvágányokat is cserélni kell, a költségek nagyobbak lesznek. Tény, a Radnai út, Maniu, P. Rareş és Vlaicu utak aszfaltozását a közlekedési tárca állja, mivel az autópálya-körgyűrű építésének idejére erre terelik majd a teherforgalmat.Az újabb hitelfelvétellel már óvatosabbak, a polgármester úgy véli, most öngyilkosság lenne kereskedelmi bankoktól a magas kamatok, szigorított feltételek miatt pénzt kölcsönözni. Tehát csak az EBRD  vagy a Világbank jöhetne számításba, amikor döntenek a Vörös Ökörtől a Temesvári út végéig tartó szakasz felújításáról, a vágánycseréről.

Magyar szempontból különösebb érvágás nem történt, egyedül az egyházak érezhetik magukat megrövidítve, mert egyelőre nekik egyetlen lej sem jutott most, és az újaradi Szentháromság-szobor költöztetését, restaurálását is partvonalra húzták, de megpróbálják a munkálatokat uniós forrásokból elvégezni. A Csiky Gergely Iskolacsoport új szárnya építésének folytatására az önkormányzat adott pénzt, és ígéretet tett arra, hogy a központi költségvetésből is segítenek újabb összeget kilobbizni. A többi iskola, óvoda, ahol magyar oktatás is folyik, várhatóan kap elegendő pénzt a szükséges javításokra. Viszont mély eret vágtak a kulturális intézmények költségvetésén, mint például a színház, bábszínház vagy filharmónia.

Az ellenzék jelenlegi egyetlen hangja, a parasztpárti Claudiu Cristea – aki a költségvetés ellen szavazott – csupán attól tart, hogy nem sikerül teljesíteni a bevételi oldalt, és akkor újabb megszorításokra lesz szükség.

Az idei költségvetéssel a jelek szerint a pécskai polgármesteri hivatal is elégedett. Az erre vonatkozó határozatot tegnap szavazta meg a helyi önkormányzat, és Antal Péter alpolgármester elmondta, amíg 2008-ban a büdzsé 17,8 millió lej volt, idén 19,2 millió, vagyis több pénzből gazdálkodhat a város.

– Biztosan lesz elegendő pénz az iskolák óvodák javításához, felújításához, járdákra, utakra, aszfaltozásra – részletezte a költségeket a polgármester. – Szeretnénk befejezni a pécskai vízművet, ám az erre helyi költségvetésből fordított pénzt jövőre visszakapjuk az uniótól. További beruházási terveink között megemlíthetem a focipálya fejlesztését, az ANL-tömbházak közüzemi szolgáltatásainak bekötését, a csendőrség épületének befejezését, három új irodaépületet a polgármesteri hivatalhoz, vagy a közvilágítás bővítését, a kultúrotthon, tűzoltóépület javításait.


Temesvár
Tavalyi szinten


Temesvárnak 718 147 390 lej az idei költségvetése, ami a tavalyihoz hasonló összeg – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Flavius Boncea városházi szóvivő –, de a lej leértékelődése miatt kevesebb beruházásra lesz elegendő. Folytatják a tavalyi év során elkezdett beruházásokat: a Házasságkötő és Lakossági Nyilvántartó épületének felújítása, a V. Alexandri utca 1. szám alatti épület generáljavítása, a Régi Városháza felújítása (Szabadság tér 1. sz.), a Közösségi Rendőrség székházának otthont adó Május 1. Klub felújítása. Folytatódik az óvodák és iskolák fűtéshálózata felújításának programja, önálló fűtőközpontok beszerelése, néhány óvodaépület bővítése és tetőterének beépítése. A városi költségvetésből finanszírozzák vagy hozzájárulnak néhány temesvári középiskola felújításához (N. Lenau, J. L. Calderon, C. D. Loga), illetve egy iskolai campus létrehozását a Képzőművészeti Líceum számára, a 9-es sz. általános iskola telkén. 

A megyeszékhely külső kerületeiben folytatják a csatornahálózat bővítését, a fűtéshálózat és a kerületi hőközpontok felújítását, utcák leaszfaltozását. Fejlesztik a városi tömegközlekedést 30 új csuklós busz megvásárlásával és egy trolibuszvonal kiépítésével a Lidia utcán. Folytatódnak a Sági úti vasúti felüljáró felújítási munkálatai, kerékpárutak, parkolók és ökoparkolók épülnek több kerületben. További beruházások: sporttermek felújítása (Bega sportkomplexum, C. Jude terem), a Capitol terem felújítása, a román operának és a város három színházi társulatának otthont adó Kultúrpalota felújítása. Balázs Attilától, a Csiky Gregely színház igazgatójától megtudtuk: városi költségvetésből leosztott összegből újítják fel a színpad műszaki berendezéseit, illetve elkészítik a Stúdió terem felújításának megvalósíthatósági tanulmányát, ezen kívül csak kisebb fejlesztésekre futja az intézmény fenntartójától, a Temesvári Polgármesteri Hivataltól kapott összegből.

Zsombolyán uniós forrásokra alapoznak

„Zsombolya idei költségvetése 33 millió lej, ami majdnem kétszerese a tavalyi 18,8 milliónak” – nyilatkozta lapunknak Kaba Gábor polgármester. „A beruházásokat európai pályázatokból elnyert támogatásokból valósítjuk meg, mi az önrészt és a forgalmi adót álljuk a költségvetési forrásokból. Nagy beruházásaink a víztisztító, új iskolaépületek és egy ANL-tömbház megépítése, 3,5 hektáros terület parkosítása, utcák korszerűsítése, kerékpárutak építése és a közvilágítás felújítása. A gazdasági válság miatt kevesebb bevételünk lesz a helyi adókból, de kevesebb pénzt kaptunk (1,7 milliárd régi lejt) a megyei önkormányzattól is, amely nem kényezteti el az RMDSZ-es polgármestereket.”

Ótelek első költségvetése kielégítő


Az Újvártól tavaly különvált Ótelek község első költségvetése 2 millió lej, ebből 0,6 milliót az iskola működtetésére különítenek el – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Szabó Csaba Zoltán polgármester, aki kielégítőnek tartja ezt az összeget. A rendelkezésre álló forrásokból az utcák és járdák felújítását, a községháza átalakítását, illetve kápolnák építését tervezik az óteleki és a jánosföldi temetőben. A tervek szerint jut még pénz a közvilágítás javítására és az óteleki kultúrház mögötti terület rendezésére, ahol egy falutalálkozók megtartására alkalmas parkosított, rusztikus elemekkel díszített kertet szeretnének kialakítani. Pályázati pénzekből szeretnék az ivóvíz- és csatornahálózatot fejleszteni.


Hunyad 
Alaposan meghúzzák a nadrágszíjat


Nincs mit tagadni, az idei költségvetés tervezett bevételei túlbecsültek, aligha folyik be a város kasszájába a remélt összeg, ismertette a helyzetet Viorica Brăneţiu, a dévai önkormányzat pénzügyi igazgatója. Március végéig például az építkezi engedélyekből csupán 260 000 lej folyt be a város kasszájába, míg 2008 első három hónapjában 750 000! E téren a visszaesés 65 százalékos.

Másutt is jelentős a visszaesés, még ha nem is olyan drasztikus mértékű, mint az építkezések terén. Mégis idén Déva kevesebb pénzből kell gazdálkodjon, mint tavaly. Legalábbis ami a saját költségvetést illeti. Minden bizonnyal az állami költségvetésből kiutalandó kiegészítés is lényegesen kisebb lesz, mint az előző években. Két egyszerű okból: egyrészt az államkassza is lefarag a kiadásokból, másrészt az új kormány aligha kényezteti el annyira a liberális vezetésű Dévát, mint Tăriceanuék.

A dévai költségvetés legjelentősebb bevételét a személyi jövedelemadókból befolyó pénz, illetve az ingatlanadó jelenti. E téren is visszaesésre számítanak, mivel új munkahelyek nem alakulnak, sőt, a létezők közül megszűnnek. Pontosabb adatokat a nyár folyamán tudnak, júliusban alighanem lefelé kell majd korrigálni a költségvetést, hangsúlyozza a pénzügyi igazgatónő.

Jóllehet a recesszió már tavaly ősszel beköszönt, Déva városvezetői nem akartak tudomást venni róla: az idei dévai költségvetést 2-3%-kal nagyobbra tervezték a 2008-nál. Most viszont már annak is örülnének, ha tartani tudnák a tavalyi szintet.Reálisabban közelítették meg azonban a beruházások kérdését: csupán egy utca megjavítása szerepel új beruházásként. Az erre szánt költségvetés 97-98%-át a már elkezdett beruházások befejezésére fordítják, s csupán a maradék 2-3%-ot az említett utcajavításra. Prioritásként kezelik a nemrég felavatott dévai piac utolsó számláinak kifizetését, valamint a régebben elkezdett Aquapark és a szociális lakások felépítését. Ezen kívül csupán a városi kórház új műtőtermére fordítanak kiemelt figyelmet.

Vége a túlméretezett személyzetnek és a pazarlásnak?

Mégis hol szorítanak a nadrágszíjon? Mindenekelőtt a közintézmények működési költségeit szándékoznak lefaragni. Például az április elseje utáni időszakra vonatkozó fűtésszámlákat az önkormányzat egyáltalán nem fizeti ki. A többi költség (áram, víz, telefon stb.) esetén pedig felső korlát bevezetését tervezik. Hogy a plafon konkrétan hol lesz, ezt Viorica Brăneţiu még nem tudta pontosan megmondani, előbb alaposan szemügyre kell venniük valamennyi érintett intézmény helyzetét.

A személyzeti kiadások terén is kiadáscsökkentésre számíthatnak. Ami inkább a fizetések befagyasztását, a különböző pótlékok lefaragását jelenti, noha az önkormányzat személyzeti karcsúsítása is szóba jön.

Talán még jelentősebben csökkentik a kultúrára, sportra és vallásra szánt anyagi ráfordításokat. Míg az előző években koncertekre, városnapi ünnepségekre, vagy – főleg ortodox – templomokra igencsak volt pénz, idén felére csökkentették a támogatást.Minden esetre a lefaragás arányos lesz, szögezte le a pénzügyi igazgatónő. Nem lesz olyasmi, hogy valamelyik terület, vagy intézmény számára drasztikusan csökkentik az anyagiakat, míg mások érintetlenek maradnak. 

Népszavazás a tanári pótlékokért?

Az oktatási intézmények alkalmazottainak bérét az állami költségvetés utalja át a helyi önkormányzatoknak. Déván éves szinten ez 60 millió lejt jelent. Egyelőre az állam 44 milliót utalt át, amiből csupán az oktatók alapfizetését tudják állni, a pótlékokat vagy a túlórákat viszont nem. Amennyiben az állam nem utalja át a maradékot is, a város költségvetéséből kell pótolni a 16 milliós különbözetet. Ha idáig fajulnak a dolgok, népszavazást írnak ki, hogy maguk a dévaiak döntsék el, mire költsék a város pénzét: a tanárok túlóráinak kifizetésére, avagy város- és infrastruktúra-fejlesztésre.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu