Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Hétfõ, 2021. október 18., 17.56
Fűtéspénz

Hideg számok

2008. szeptember 10., 15.30 Szerda / Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes

A fűtőanyagok árának váratlanul magas, idei emelkedésének kompenzálására a kormány korábban határozatot hozott, amelynek értelmében 2007. január 1-től maximum 45 százalékig támogatják a hőenergia előállítására használt szén, földgáz stb. árát az erőműveknek. Természetesen csak annak a hőenergiának az előállítását, amelyet a lakosság használt fel.  A belügyminisztérium közleménye szerint 2007-ben 532,29 millió lejt utaltak a helyi költségvetések számára, amely több, mint a kétszerese a 2006-ban kiutalt 250,07 milliónak.

Idén jelen pillanatig a központi költségvetés 285 millió lejt utalt erre a célra a január–április fűtési periódusra. A minisztérium ígéri, ebben a hónapban 200 milliót osztanak le a fűtőanyag-készletek feltöltésére. Amennyiben szükséges, év végéig megemelik az összeget. Ám amint az alábbiakból majd kiderül, a számok mögött óriási gondok, kifizetetlen összegek vannak régiónkban (is).

Az 57/2006-os sürgősségi kormányrendelet döntött az alacsonyabb jövedelmű lakósok fűtésszámlájának támogatására. Miközben eredetileg csak a maximum 280 lej/családtag jövedelmet meg nem haladókat támogatták, idén a fűtéspénz a maximum 615 lej/családtag jövedelműek is megkaphatják. Ezt a szubvenciót szintén a központi költségvetés állja.

A fűtésrendszerek korszerűsítésére, a hőveszteség csökkentésére a kormány 2005–2007 között, több lépcsőben összesen 1,5 milliárd lejt adott a hőtermelő cégeknek. Más kérdés, hogy tavaly, például, több város olyan későn kapta meg az összeget, hogy már képtelen volt elkölteni, ezért visszavették tőlük.

Egy országos program keretében 2,120 milliárd lejes keretre lehet pályázniuk a helyi önkormányzatoknak, hőerőműveknek a gyártás korszerűsítésére. Eddig 31 pályázatot bíráltak el pozitívan, ezek most szeptemberben összesen 103 millió lejt kapnak, év végéig pedig további 150 milliót.

 
Arad

Gondolni a holnapra

 A megyeszékhely önkormányzata egyelőre idén is teljesítette a saját tulajdonában lévő hőtermelővel és -szolgáltatóval, a CET-tel szembeni szubvenciós kötelezettségeit, miközben a kormány több millió lejjel lóg a vállalatnak. Bognár Levente alpolgármester elmondta, az állami támogatás 2008-ra 13,6 millió lej, ám ebből mostanáig csak 4,4 milliót kaptak meg.

– A helyi költségvetés erre az évre 10,8 millió lejt irányzott elő a CET számára, s ebből 8,6 milliót, önkormányzati határozat alapján már át is utaltunk. A fennmaradó 2,1 millió pedig év végéig fogjuk kifizetni – ismertette az ütemtervet az alpolgármester.

Persze, ezzel a kérdés távlatilag még egyáltalán nem oldódott meg, Bognár úgy véli, sürgősen ki kell alakítani egy stratégiát arról: mit is akar a város a CET-tel, mekkora mértékben van rá szüksége, mert a jelek szerint túl nagy falat az önkormányzatnak, amely, érthető módon a fenntartásra még kipréseli a szükséges pénzt, ám a korszerűsítés, fejlesztés már túl megterhelő lenne. De az alpolgármester szerint nem szabad kizárni az alternatív megoldásokat sem, erre vonatkozólag érkeztek ajánlatok – a részletekre még visszatérünk – a polgármesteri hivatalba. Persze, minden javaslatot, együttműködési ötletet előbb alaposan meg kell vizsgálni, és az önkormányzat plénuma elé vinni.

Az állam és a helyi önkormányzat mellett azonban a lakosságra háruló teher is nő, hisz idén már kétszer emelték a fűtésdíjat, s várhatóan újabb drágulásra kell majd számítani, ugyanis elkészült az erre vonatkozó határozat-tervezet. A vállalat már az augusztus 8-án megszavazott áremelést is kevesellte, mert szerintük a 278,04 lej/Gkal még nem fedezi a költségeiket – ebből a lakosságnak 176,04 lejt számláznak, a különbözet szubvenció –, tehát veszteségesen fognak termelni a jövőben is. A CET, megkapva az országos energiaügyi hatóság rábólintását, azt szeretné, ha az ár 287,45 lej/Gkal lenne, amiből a lakosság 185,88 lejt fizetne, a többi pedig, mint a korábbiakban, az állami és a helyi költségvetés által leperkált szubvenció.

 Irházi János

 
Hunyad

Csökkenő problémák?

Jóllehet a fűtéspótlék kiosztásának legújabb „használati utasításai” nem érkeztek még meg, a dévai önkormányzat szociális osztályán nem számítnak különösebb problémákra. A kiosztási módszer ugyanis jó romániai szokás szerint állandóan változik.

Tavaly Déván 3400 távfűtésben részes család, 3500 gázzal fűtő, illetve 270 fával melegítő család kapott fűtéspótlékot, szemléltette a helyzetet Kelemen Ilona, a dévai önkormányzat szociális osztályának munkatársa. Fűtéspótlékban azok a családok részesültek, amelyeknél az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a 615 lejt. A fűtéspótlék értéke sem volt egyenlő: az alacsonyabb jövedelműek többet kaptak, s a pótlék havi 15 ás 45 lej között ingadozott.

A jogosultak közül senki sem maradt fűtéspótlék nélkül. A pénzt ugyanis az állami költségvetés adta, az önkormányzatokra csupán a kiosztás hárult. A távfűtésben részesülők, illetve a gázzal fűtők esetén nem is osztottak ki készpénzt, hanem eleve a számláról levonták a pótlék értékét. Csupán a fával fűtő családok esetén osztották ki készpénzben a fűtéspótlék értékét, ismertette a helyzetet Kelemen Ilona.

Véleménye szerint amennyiben az egy főre eső jövedelmi szint nem változik, az idén minden bizonnyal kevesebb család részesül támogatásba. A nyugdíjak és a bérek is emelkedtek, így hát számos családban az egy főre eső jövedelem immár meghaladja a 615 lejes szintet.

Déván egyelőre csak a fafűtéses családoktól vesznek be jelenleg támogatási kérvényeket. Azok, akik gázzal, vagy távfűtéssel melegítik lakásaikat csak október elejétől adhatják be a pótlék-kérvényeket.

Chirmiciu András

 
Temes

Kormánypénzre várva

– Amennyiben a kormánytól megkapjuk az ígért 13 millió lej értékű üzemanyag-támogatást, nem lesz gond az idén télen sem a távfűtés szubvenciójával – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Ion Piţurcă, a Colterm vállalat igazgatója. – A polgármesteri hivatal saját költségvetéséből 10 millió lej értékben járul hozzá az alacsony jövedelmű családok fűtésszámlájához. A polgármesteri hivataltól kapott összeg a tavaly is 10 millió lej volt és fedezte a fűtéspótlék igényléseket.

Piţurcă igazgatótól azt is megtudtuk: a hőenergia ára a 449/2007-es helyi önkormányzati határozat alapján 2008. január 1–től 162,62 lej/Gkal, ez az érték marad érvényben a tél első hónapjaiban. Előző évben 148 lej volt a gigakalória ára. „Ha nem kapjuk meg a kormánytól az üzemanyag támogatást ­– erről szólt a Távfűtés című indítvány is, amelyet elvetett a képviselőház – akkor viszont bankkölcsönhöz kell folyamodnunk, kamatokat fizetnünk, ami emelné a szolgáltatásaink árát – válaszolta kérdésünkre a Colterm igazgatója. – A polgármesteri hivatal remélhetőleg idén télen is eleget tesz kötelezettségeinek, az év végi költségvetési kiegészítésből még számítunk egy bizonyos összegre”.

– Többet kell–e fizetnünk ezen a télen a távfűtésért, mint tavaly? – kérdeztük befejezésül Piţurcă igazgatótól. – Év végéig hasonlóak lesznek a fűtésszámlák az év elejeiekhez, természetesen az időjárás függvényében. Két évvel ezelőtt enyhe telünk volt, mérsékeltebb számlákkal, a tavalyi tél átlagosnak mondható, így a számlák valamivel magasabbak voltak, mint a tavaly előtt. A jövő év elejétől változhat a hőenergia ára is, ezt a helyi önkormányzat fogja eldönteni az ősszel.

A temesvári polgármesteri hivatal fával, szénnel és egyéb üzemanyaggal fűtő kis jövedelmű családokat is támogatja a télen, amennyiben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 615 lejt. A távfűtésre csatlakozott háztartások esetében még nem határozták meg a fűtési pótlékra való jogosultság feltételeit, erről is a helyi tanács hoz majd határozatot október közepéig.

Pataki Zoltán

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu