Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2022. december 10., 10.48
Szakszervezeti vagyon visszaszolgáltatása

Kitüntető figyelem

Írta: Pataki Zoltán, Chirmiciu András, · Irházi János
2009. június 26., 07.00 Péntek / Arad, Hunyad, Temes
„A szakszervezet a gépszíj a párt és a széles néptömegek között”, állította a korabeli propagandaszlogen, amely mára, habár a dolgozók érdekvédelme létezik, tartalmilag egyre inkább kiürül. 


Ennek egyik oka, hogy a szakszervezeti munka sokaknak nem több ugródeszkánál a politikai karrier felé, jelenleg is 16 olyan honatya ül a parlamentben, aki korábban a dolgozók érdekeit védte. S amikor a megélhetési gondok tornyosulnak, az épp hatalmon lévő pártok felmelegítik a szakszervezeti vagyon visszaszolgáltatásának ügyét, aminek eredményeként a nagy szakszervezeti tömörülések elássák a csatabárdot, jobbára pro forma-tüntetéseket, sztrájkokat szerveznek.

Az ígéretek azonban rendre csak papíron fogalmazódtak meg. Két évvel ezelőtt, szakszervezeti nyomásra, maga a munkaügyi minisztérium készített egy törvénytervezetet az 1989 decemberében létezett vagyon visszaszolgáltatására, amelyet azért is sürgettek a konföderációk, mert a privatizációk során az állam a vállalatokat az egykori szakszervezeti üdülőkkel, sportpályákkal, egyéb ingatlanokkal csomagban értékesítette. A szakszervezetek többször is kérték az épp soros kormányokat, hogy a restitúciós törvényekbe foglalják bele az ő ingatlanaikat is, ám ez sosem történt meg.

Jelenleg a parlamenti bizottságok között tologatják a PSD és PC által kidolgozott visszaszolgáltatási törvénytervezetet, amely, ha megszavazzák mostani formájában, lehetőséget biztosít a szakszervezeteknek, hogy visszakérjék az elprivatizált ingatlanaikat is, amennyiben bizonyítani tudják, hogy az övéké volt. A tervezet szerint a vagyont egy külön erre a célra létrehozandó egyesület, az UNPPS (Uniunea Naţională pentru Preluarea Patrimoniului Sindical) kezelné, hogy ne legyen veszekedés a négy legjelentősebb érdekvédelmi tömörülés között.

Hiányos leltár

Persze, botrányok így is lesznek, előreláthatólag az ingatlanok leltározása, majd tulajdonjogának bizonyítása körül. Ioan Cristea, a szakszervezetek aradi művelődési házának vezetője szerint listák készültek, de inkább csak saját kezdeményezésből.

– Megdöbbentem, amikor láttam, hogy Arad megyében mekkora vagyonuk volt a szakszervezeteknek – mondta a Nyugati Jelennek Cristea. – Állítólag a megyeszékhelyen a szakszervezetek tulajdona volt egy 36 lakásos panelház, a tanfelügyelőség épülete, számtalan kisebb-nagyobb helyiség, és természetesen a művelődési ház. De vidéken is van néhány „csemege”, mint például Kisjenőben a polgármesteri hivatal épületének fele, különböző műhelyek Pécskán, Lippán, Nagylakon, gyakorlatilag minden városban. Az egykori nagy gyárak, mint UTA, Vagongyár, Esztergapadgyár is rendelkeztek munkásklubokkal, de tudtommal ezek a vállalatok tulajdonában voltak.

A Temes megyei szakszervezetek birtokában a rendszerváltás után 20 évvel mindössze két ingatlan maradt – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Aurel Mihuţ, a BNS országos szakszervezeti tömörülés területi elnöke. Az egyik a temesvári Liviu Gabor utcai Szakszervezetek Háza, amely az országos szakszervezetek területi képviseleteinek és néhány kisebb szakszervezetnek ad otthont, a másik a lugosi Szakszervezetek Művelődési Háza, amely kulturális programok lebonyolítására alkalmas előadóteremmel rendelkezik. A szakszervezeti vagyon ennél sokkal nagyobb volt, mert a nagy temesvári vállalatoknak saját szabadidő-központjai, strandjai, hétvégi házai voltak Temesvár és a megye területén, de ezeket a rendkívül értékes ingatlanokat a vállalatokkal együtt privatizálták, a szakszervezeteknek semmi sem jutott az alkalmazottak számára épített nyaralókból. A vállalati szabadidő-központok nagy része közmunkából épült, nem is volt telekkönyvezve, így a magánosítás során vitték őket a vállalati vagyonnal együtt.

Országos szinten az óvatos becslések is minimum ötszázmillió eurós vagyonról beszélnek, de a fő kérdés a bizonyítás, hisz a két évtized alatt számtalan szakszervezeti ingatlant sumákoltak el. Ami biztos, hogy a nagy konföderációk most közösen birtokolnak 17 szállót, gyógyüdülő-központot a tengerparton és az ismert üdülőkben, de az övéké 52 művelődési ház is.

A szakszervezetek három típusú tulajdonról beszélnek: ingatlanok, telkek, amelyeket az ő nevükre telekkönyveztek, ingatlanok, telkek, amelyek szerepelnek az UGSR nyilvántartásában, de mások a tulajdonosok, ingatlanok, telkek, amelyek most a megyei, városi, községi önkormányzatok birtokában vannak, de bizonyítható, hogy egykoron a szakszervezeteké volt.

Ipari jellegénél fogva, Hunyad megyében a szakszervezeteknek nagyobb súlyuk és befolyásuk van, mint más vidékeken. Vagyonuk is jelentősebb kellene hogy legyen. Mégis a törvénytervezet alapján csupán négy szakszervezeti épületet, valamint egy szállodát kaphatnak vissza.

Nevezetesen a petrozsényi, dévai és pusztakaláni szakszervezeti házat, a vajdahunyadi szakszervezeti klubot, valamint a petrozsényi Onyx Szállodát, szemléltette a helyzetet Petru Vaidoş, az Alfa szakszervezeti konföderáció Hunyad megyei elnöke.Ezenkívül bizonyára vannak más ingatlanok is, de a tiltakozási akciók szervezésére készülődő szakszervezeti tömörülésnek jelenleg nincs pontos listája ezekről. Nem is rejtik véka alá, a visszaszerzendő vagyon problémájával a tiltakozások és a kormánnyal való egyeztetés után foglalkoznak.

A háromemeletes dévai szakszervezeti házból például a szakszervezet csupán az egyik emeletet használja, a másik kettőben különböző kereskedelmi cégek tartanak fenn irodákat. A vajdahunyadi klubot pedig különböző rendezvényekre adják ki.

Mit kezdenek vele?


– Amennyiben visszaszolgáltatják, nem sok hasznunk lesz belőlük – fanyalgott Aurel Mihuţ. – Hogy ezeket az ingatlanokat fenntarthassuk, a temesvári székházban bérbe adtunk néhány helyiséget, Lugoson pedig bérbe adjuk a Művelődési Ház előadótermét, amely különböző rendezvények megtartására alkalmas. Ha az UNPPS működteti majd ezeket az ingatlanokat, talán még kevesebb lesz a bevételünk – tette hozzá.Temesvárhoz hasonlóan Aradon sem maradéktalanul boldog Ioan Cristea, hisz a művelődési házban már évek óta nincs központi fűtés, s habár nagyterme a legnagyobb Aradon, az előadások ritkák, holott csak ennek a színpada alkalmas „dübörgős” néptánc-előadásokra.

Az irodahelyiségeket, egyéb részeket bérbe adták. Lia Ardelean PC-politikus bútorüzlete mellett – ez a ház tágas előcsarnokában működik – található sofőriskola, fitneszterem, sportklub, söröző stb. A működtető a négy nagy szakszervezeti tömörülés, amelynek központi irodái is itt találhatóak.

Hunyadban a kiadásból származó bevételek anyagi pótlékot jelentenének. Kérdés azonban, hogy kinek? Petru Vaidoş szerint a szakszervezeti konföderációk egymással kell egyeztessenek a vagyon elosztásán. Ami alighanem bonyolult, időt igénylő folyamat lesz. Nem minden kerülne egyből az Alfa konföderációhoz – noha ez távolról a legnagyobb Hunyad megyében. A petrozsényi szakszervezeti ház, illetve a vegetáló Onyx Szálló például a CNSLR Frăţia konföderációhoz tartozó bányászszakszervezeti ligát illeti. A bányászszakszervezetek vezetői viszont elérhetetlenek, napok óta lázasan tárgyalnak a kőszénbánya-vállalat vezetőségével. Három hónappal az előző évi lejárta után, még mindig nem kötötték meg a kollektív munkaszerződést, a gazdasági minisztérium pedig amúgy is nagy változásokat szándékszik véghezvinni a bányavállalatnál. Magyarán számukra is aligha a szakszervezeti vagyon visszaszerzése a kiemelt prioritás.

Plusz egy szeletelő

Érdekes módon, két évvel ezelőtt a munkáltatók érdekvédelmi egyesülete (ACPR) is rátette kését a tortára. Azt javasolták, alakítsanak egy közös konzorciumot a szakszervezetekkel, amely átveszi a vagyont és kezeli, mondván, annak idején a mostani vállalkozók is szakszervezeti tagok voltak, tehát nekik is jár belőle. 

A szakszervezeteknek azonban eszük ágában sincs osztozkodni, utópisztikusnak nevezték az ACPR kezdeményezését, amely válaszában kijelentette, a jelenlegi szakszervezetek nem jogutódai a kommunista szakszervezeteknek, nincs közöttük folytonosság.

Tény, bármi is lesz a jelenleg a parlamentben keringő törvénytervezet sorsa, a szakszervezeti vagyon még rengeteg vitát és feszültséget fog okozni. Főként, ha mégis megszavazzák, mert a tulajdonjog bebizonyítása rengeteg időt és energiát emészt fel. Igaz, ennek lebonyolításában a pénzügyminisztérium is segíteni akar, szerintük külön munkacsoportot kellene alakítani a telekkönyvek, adásvételi szerződések, tulajdonjogi iratok átnyálazására.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu