Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2022. december 10., 09.59
Tíz ház az értelmiségnek

Röghöz kötetlenek

Írta: Pataki Zoltán, Chirmiciu András, · Irházi János
2010. március 12., 12.00 Péntek / Arad, Hunyad, Temes
Habár még nem emelkedett törvényerőre, de a regionális fejlesztési minisztérium már végigkérdezte a polgármesteri hivatalokat, beszállnának-e egy házépítési programba, amelynek keretében a központi költségvetés állná az építkezést, a helyiek pedig a közüzemi bekötéseket. 


Az otthonok a vidéken dolgozó közalkalmazottak – elsősorban pedagógusok, rendőrök, orvosok, mérnökök – számára készülnének, elsőbbséget élveznének a 35 év alattiak.

A 2-3 szobás házak egyetlen típusmodell alapján készülnének, s a helyhatóság a lakó munkaszerződésének időtartamára adná bérbe ezeket. Hogy ezért kérnek-e házbért vagy sem, a polgármesteri hivatalok döntik el, de ha pénzért adják, akkor a bérleti díj nem lehet magasabb a fenntartási költségeknél.

Mai riportunkban utánanéztünk, hogy régiónk magyarlakta településein mekkora érdeklődés mutatkozik a házak iránt.


Arad
Magabiztosak és latolgatók


– A megye polgármesteri hivatalainak március végéig kell választ adniuk arra, igényelnek-e ilyen házakat, hányat, rendelkeznek-e a szükséges telkekkel – ismertette a menetrendet Horváth Levente alprefektus. – A közelmúltban szerveztünk egy megbeszélést a megye polgármestereivel, s ott úgy láttam, pozitív lesz a visszajelzés részükről. Persze, amíg az erről szóló rendelet nem jelenik meg a közlönyben, még módosulhat, de az már most biztosnak látszik, hogy az egyik kritérium alapján a házak felét pedagógusoknak kell odaítélje a kérelmeket elbíráló helyi bizottság. A többi otthont pedig rendőrök, orvosok, közalkalmazottak kaphatják, lényeg, hogy ebben a programban való részvétellel is megpróbálhatják helyben tartani az értelmiséget.

A felhívásra az egyik leghamarabb és legpragmatikusabban válaszoló község Kisiratos volt.

– Amint megkaptuk a levelet Bukarestből, jeleztük itt helyben az érdekelteknek, hogy Kisiratosnak szüksége van erre a tíz házra, hisz ezzel is ide köthetjük az értelmiségieket, a közalkalmazottakat. Már kaptunk igényléseket itt dolgozó pedagógusoktól, rendőrtől, köztisztviselőtől. A szükséges telket, utat, villanyt, vizet természetesen biztosítjuk, csak kezdődjék meg mihamarabb az építkezés – mondta Almási Vince polgármester.

Kisiratoson egyébként már csak a jóváhagyásra várnak egy másik lakásépítő programban, amelynek neve Fészekrakó. Ennek lényege, hogy a magyar község 64, egyenként 500 négyzetméteres telket bocsát rendelkezésre ingyen vagy pénzért – a kérelmező státusától függően –, itt viszont a házat a tulajdonos építi. 

Egy másik magyar község, Zerind is hasonlóan gondolkodik. Simándi Sándor polgármester elmondta, biztos belevágnak, mert van elegendő telek, és érdeklődők is, akik majd beköltöznek ezekbe a házakba.

Pécska Aradhoz való közelsége a jelek szerint megoldotta a kérdést, mert a pedagógusok, például, inkább választják az alig fél órás ingázást, mint hogy kiköltözzenek.

– Először Tornyán kérdeztük meg a tanárokat, tanítókat, hogy érdekelné-e őket a program, de azt mondták, Aradon laknak, csak ezért nem szívesen költöznének ki – magyarázta a Nyugati Jelennek Antal Péter polgármester. – Pécskán is hasonló a hozzáállás, a pedagógusok úgy látom, inkább választják az ingázást, így minden bizonnyal mi nem veszünk részt ebben az otthonteremtő projektben, hisz amennyiben nincs elegendő, határozott és komoly érdeklődő, akkor a minisztérium nem fogja finanszírozni ezt nekünk.Egy másik település, amely nem akar részt venni ebben a programban, Pereg.

– Most jönnek ezzel az érvvel, hogy a „román falu újjáélesztése”? Hát az elmúlt húsz évben ugyan mit tettek a falvainkért? Mit tettek a gazdálkodókért, mert csak kifosztották őket? – sorolta a kérdéseket Nagy Sándor polgármester, amelyekre mindannyian tudjuk a választ.

Aztán elmondta, hogy sem Nagyperegen sem Kisperegen nincs annyi pedagógus, köztisztviselő, akiket érdekelne ez a dolog, és akikért érdemes lenne belevágni.

– A rendőr Nagylakról ingázik, megkérdeztem, azt válaszolta, a jövőben is így oldja meg, a pedagógusok szintén ingáznak Peregre, az orvosnak már korábban eladtuk a rendelőt és a hozzá tartozó lakást, így hát nincs kinek felvállalni a programot – mondta az ellenérveket a polgármester, aki elismerte, a hiányzó kulturális lehetőségek miatt a falvak, községek zöme nem vonzó az értelmiségnek. „Peregen legalább száz eladó magánház vár tulajdonosra” – tette még hozzá.

Tőzmiskén még latolgatják a lehetőséget, de az biztos, hogy nem szeretnének kimaradni belőle.

– Az én elvem, hogy az ilyen felajánlásokat nem szabad félresöpörni, hanem meg kell fogni – mondta a Nyugati Jelenek Haász Tibor polgármester. – Nálunk nem az akarat, hanem a telek hiányzik, most erre keresünk megoldást. Sajnos Tőzmiskén nincs jó fekvésű, az önkormányzat tulajdonában lévő telek, de Vadászon talán lenne négy-öt ház számára. Persze, a falu szélén lenne hely, de azért mégsem építhetünk házakat a libalegelőre. Keressük a megoldást, és a március 15-i önkormányzati ülésen majd ismét megbeszéljük a tanácsosokkal, de ismétlem, vétek kimaradni belőle.


Hunyad
Megfontolandó


Minden községben házakat kellene építeni az értelmiségiek (orvosok, tanárok) odacsalogatására vagy megtartására. Hunyad megyében meglehetősen visszafogottan fogadták Elena Udrea vidékfejlesztési miniszter ötletét.

Maga a gondolat helyénvaló, véli Angela Armeanca, a harói polgármester tanácsadója. A Maros másik oldalán, Dévával majdnem ellentétes elhelyezkedésű Haró község falvaiban ugyanis az orvos a megyeszékhelyről jár be, akárcsak a tanárok nagy többsége. Amennyiben a lakás biztosított lenne, bizonyára javulna a helyzet, noha alighanem akkor is egyesek az ingázást választanák. Déva ugyanis közel van a részben magyar lakosságú községhez, s a lakás esetleges biztosítása egymagában korántsem elég a város biztosította életkörülmények vonzásának kompenzálására.

Ráadásul a házépítési program konkrét kivitelezése sem tiszta. A miniszteri elképzelés szerint minden község tíz, egyenként 500 négyzetméteres telket kellene biztosítson. Harón ez igencsak problematikus lenne, a községnek ugyanis nincs annyi szabad földtelke, szemléltette a helyzetet Angela Armeanca. A közművesítés költségeit is az önkormányzatnak kellene állnia – ami további megterhelést jelent az amúgy sem gazdag községi önkormányzatoknak.

A házépítési program – bármennyire sikeresnek bizonyulna – csak kismértékben érintené a Hunyad megyei magyarságot. A legjelentősebb magyar lakosságú falvak ugyanis közigazgatásilag városokhoz tartoznak, nem községekhez: Rákosd, Hosdát és Alpestes Vajdahunyadhoz, Csernakeresztúr Dévához, Sztrigyszentgyörgy pedig Pusztakalánhoz. Vagyis nem esnek a házépítési program hatása alá, legalábbis annak eddig ismert elképzelései szerint. Amennyiben később változna a jogszabály, s a város széli falvakat is bevennék, túl nagy változásra akkor sem lehetne számítani. Eme falvak ugyanis kevesebb, mint 10 kilométerre (gyakran csak 2-3-ra) vannak a városoktól, azok vonzása alighanem továbbra is érvényesülne.

A korábban említett Harón kívül Hunyad megyében legfeljebb a Szászvárostól jó 20 kilométerre, Dévától pedig 30-ra fekvő, a főúttól távol, dombok mögött terülő Lozsád magyarságának jelentene előrelépést. A 200 fős faluban – mely közigazgatásilag Martinyesd községhez tartozik – évek óta nincs sem orvosi rendelő, sem magyar iskola. Az Udrea asszony által indított program valószínűleg javítaná a helyzetet. A martyinesdi önkormányzatnál viszont nem isznak előre a medve bőrére, csak a konkrét kormányprogramok esetén lennének hajlandók beszélni, találgatásokba nem bocsátkoznak.


Temes
Népszerűnek ígérkezik


Mircea Băcală prefektus és Marossy Zoltán alprefektus március 3-án a megyeháza tanácstermében találkozott a Temes megyei települések polgármestereivel. A megbeszélések napirendjén szerepelt a „Román falvak újjászületése – tíz ház a szakembereknek” program ismertetése és a témával kapcsolatban felmerülő kérdések megvitatása. A községeknek a programba való bekapcsolódási feltételeit Marossy Zoltán alprefektus ismertette, arra kérve a polgármestereket, hogy minél rövidebb időn belül, legkésőbb március végéig hozzák a prefektusi hivatal tudomására: részt kívánnak-e venni a kormányprogramban vagy sem, hány házat szeretnének építtetni az ANL közreműködésével, mekkora belterület áll a községháza rendelkezésére, meg tudják-e oldani a közművesítést önerőből vagy szükségük van támogatásra. 

„Amennyiben részt kívánnak venni a programban, ezt a helyi tanácsnak határozatban jóvá kell hagynia” – hangsúlyozta Marossy Zoltán. “Azt is tudnunk kell, hogy a telkek közművesítését önerőből meg tudják-e oldani a községek vagy szükségük van kormánytámogatásra?”

A polgármesterek kérdéseire válaszolva Marossy Zoltán azt is elmondta: a programban a községek vehetnek részt, a „szakemberek házait” a községközpontokban építenék fel. A községháza rendelkezésére álló belterület lehet egy darabban is, a felparcellázást utólag megoldhatják. „Az épülő 2-3 szobás lakások 50%-át tanároknak kell kiutalni – tájékoztatta a polgármestereket Mircea Băcală prefektus –, prioritást élveznek az orvosok, rendőrök, a 35 évesnél fiatalabb szakemberek, akik ingáznak a munkahelyükre.”

A találkozón arról is szó esett, hogy az Országos Lakásügynökség az ANL-bérlakások eladásából finanszírozná a Tíz ház a szakembereknek programot. Temes megyében az ANL-lakások bérlői közül mindössze 102-en igényelték írásban az ingatlan megvásárlását, települések szerint az alábbi lebontásban: a 300 temesvári lakásból 100-at vásárolna meg a tulajdonosa, a 120 lugosi lakásból még egyet sem igényeltek megvásárlásra, a 70 zsombolyai ANL-lakásból kettőre lenne igény, a 40 dettai és facsádi lakás közül egyet sem vennének meg a bérlők.

Az önkormányzat rendelkezzék fölöttük


Szilágyi Géza újszentesi polgármester a héten a tanácsosok elé terjeszti a programban való részvételi javaslatát. „Rendelkezünk a tíz, egyenként 100-120 négyzetméteres ház felépítéséhez szükséges 5000 négyzetméteres területtel, és részt akarunk venni a programban. Az elképzelést jónak tartom, azzal a feltétellel, hogy a házak az önkormányzat tulajdonában maradnak, és a tanárok, orvosok, rendőrök szolgálati lakásként igényelhetik őket, arra az időszakra, amíg az újszentesi közösség szolgálatában állnak, itt vállalnak a munkát. A munkaszerződés felbontásával a bérleti szerződést is megszüntetnénk!”

Ihász János igazfalvi polgármester a Nyugati Jelennek elmondta: négy házat szeretnének építeni az ingázó diplomás szakembereknek a községben, a szükséges 2000 négyzetméteres terület a helyi futballpálya közelében rendelkezésre áll. A vezetékes víz és a villanyhálózat a telek közelében van, könnyen bevezethető, a csatornázás az egész településen folyamatban van.

„Egyelőre négy ház építését igényeljük, egyrészt azért, mert a községnek is jelentős költségei vannak a szükséges dokumentációk elkészítése során, másrészt épül egy kétszintes, beépített tetőtérrel rendelkező ANL-ház is Igazfalván. A szolgálati lakásokra szükség van, jelenleg is több tanár, orvos, állatorvos, rendőr ingázik Igazfalvára. Hogy konkrétan kinek utaljuk majd ki a házakat/lakásokat, azt most nem tudnám megmondani, mert becslésem szerint eltelik egy-két év, amíg ezek a házak megépülnek, őszire nem valószínű, hogy elkészülnének.”

Vajda Pál újvári polgármester is kezdeményezte négy lakóház megépítését a községbe ingázó tanárok és tanítók részére. Az újvári polgármester lapunknak elmondta: azonosították a házak megépítésére alkalmas 2200 négyzetméter nagyságú területet és már be is adták a szükséges dokumentációt a megyei hatóságoknak. 

Ótelek községben ANL-házak építését kezdeményezte a polgármesteri hivatal – tudtuk meg Pascu Vasile Valentin alpolgármestertől – a 35 évnél fiatalabb helyi lakosok számára. Óteleken 11, Jánosföldén 19 bérlakás épülne az Országos Lakásügynökség kivitelezésében. A Tíz ház szakembereknek programban való részvételről még nem döntött az önkormányzat, de előreláthatóan 5 ház építését kezdeményezik az Ótelekre ingázó diplomás szakemberek részére.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu