Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Vasárnap, 2022. január 23., 11.35
Hunyad

Távol “az igazitól”

Írta: Gáspár-Barra Réka
2008. január 31., 18.00 Csütörtök / Hunyad
Közel egymillió lej gyûlt be Hunyad megyében a tavalyi kétszázalékos jövedelmi adófelajánlásokból.  Az összegek városonkénti megoszlása egyértelmûen utal a lakosság életszínvonalára. A jól fejlõdõ megyeszékhelyen 223 ezer lej folyt be, de jelentõs mértékû volt a felajánlás Petrozsényban, illetve Petrillán is. Vajdahunyadról azonban csupán 88 ezer lej vándorolt a civilszervezetek, egyházak kasszájába – ismerteti az idei adatokat Mihaela Boldor, a megyei pénzügyigazgatóság szóvivõje, aki szerint évrõl évre nõ a felajánlások összege, de a lakosságnak még mindig csak nagyon kis százaléka él ezzel a lehetõséggel.

Ami a célcsoportot illeti, Hunyad megyében már jó két éve egyértelmûen a SMURD gyorsmentõ szolgálat, illetve idéntõl már az ezt helyi szinten mûködtetõ SALVITAL vezeti a listát. – Tavaly még országos szinten gyûjtöttünk a SMURD javára, és akkor 70 000 lejt kaptunk az adófelajánlásokból, amibõl egy vadonatúj, jól felszerelt mentõautót vehettünk Hunyad megyének – állítja a SMURD megyei vezetõje. Idén a felajánlások megoszlottak az országos szintû mentõszolgálat és a helyi SALVITAL között. De így külön-külön is az élvonalban maradtak a begyûjtött 2 százalékokat illetõen. Igaz, tavaly már a csapból is az õ reklámjuk folyt. Sõt, számos helyi tisztségviselõ, politikus is lobbizott érdekükben.
A magyar közösséget képviselõ civilszervezetekben viszont épp ez a vetület hiányzott. Kimondott kampányt jóformán egyetlen szervezet sem folytatott.
A Téglás Gábor Iskolát mûködtetõ Geszthy Ferenc Társaság egy évvel korábban minden szülõnek haza küldte a kitöltendõ nyomtatványt, így sikerült 892,53 lejt begyûjteni. Tavaly azonban már bíztak a szülõk polgári öntudatában és csupán a titkárságon osztogatták a nyomtatványokat, ezért összesen 561,39 lej jött be az adófelajánlásokból.
Hiányzik a jóindulat
– Ez borzasztóan kevés – állítja Varga Károly, a társaság elnöke. – A Geszthy ugyanis jelenleg nyolc olyan alkalmazottat fizet, akik a tanügyi rendszerbõl kiszorultak, de az iskola mûködéséhez feltétlenül szükség van rájuk: szakácsot, kapust, sofõrt stb. Ehhez jönnek még a szintén rendszeren kívüli ingáztatások, ösztöndíjak fizetése, ami az iskolabuszok lízingjével együtt havi 20 ezer lejre rúg. Úgy érzem, ebbõl a kiadásból nagyobb részt is fedezhetne az adófelajánlás, hiszen ez csupán a jóindulaton múlik, gyakorlatilag nem kerül semmibe a szülõknek, hozzátartozóknak. Viszont az iskolafenntartás szempontjából rendkívül fontos lenne – véli Varga Károly.  S bár kétségtelenül igaza van, a Geszthy Társaság mégis egyike azon Hunyad megyei civilszervezeteknek, melyek a legtöbb pénzt tudták a felajánlásokból begyûjteni.
Õket csupán az egyházak “pipálták le”, illetve az ehhez közel álló dévai Szent Ferenc Alapítvány, amely idén 30 ezer új lejt kapott felajánlásból. Igaz, itt a pénz egész Erdély területérõl gyûlt össze, nagyobb mértékben Szatmár vidékérõl és a Székelyföldrõl. – Volt egy-egy falu, ahonnan annyi pénz jött, hogy azt hittem, az itt élõ idõs emberek az egész nyugdíjukat elküldték nekünk – mondja hálásan Palkó Cecília, a Szent Ferenc Alapítvány könyvelõje. Persze ez a pénz itt is csak csepp a tengerben, de mindenképpen nagyon jól jön a havi sok százezres kiadás fedezésében.
Kihirdetik
A Szent Ferenc Alapítványt követõen a dévai római katolikus egyházközségnek sikerült a legtöbb pénzt begyûjtenie a 2%-okból. – Tavaly 800 lejt kaptunk, idénre még nem tudom megmondani, de valószínûleg kicsivel több lesz – állítja Kovács Antal plébános. Itt a reklámozás relatív könnyen megoldható, hiszen szentmiséket követõen általában kihirdetik a lehetõséget és az emberek jó része lelkiismeretesen eleget is tesz a plébános kérésének. Könnyítésképpen a felajánlási formanyomtatványokat a plébánián tölthetik ki, így legtöbben ott helyben, a vasárnapi misék után megoldják ezt.
A dolog nagyjából hasonlóan jól mûködik a többi egyházközségnél is, bár a lakosság jövedelméhez mérten máshol némileg kevesebb pénz jön be a felajánlásokból.
A civil szférába visszatérve azonban a két fent említett alapítványon kívül másnak nem sokat gyarapszik a kaszszája a 2%-októl. A megyében mûködõ 27 magyar civilszervezet legtöbbjéhez egyetlen lej sem kerül ezen akció nyomán. Ahol viszont egy kicsit is szemfülesebb az elnökség, ott legalább a saját adószázalékukat, illetve a rokonokét és barátokét az alapítvány felé irányítják. Így ezen szervezeteknek a 2%-ból származó jövedelme idén is pár száz lej körül mozog.

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu