Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Csütörtök, 2022. december 01., 09.19
Szakszervezeti gondok

Utcára nyílik a gyárkapu

Írta: Pataki Zoltán, Chirmiciu András, · Irházi János
2009. június 19., 07.00 Péntek / Arad, Hunyad, Temes
Az ígéretek szerint hétfőn véglegesíti az Alfa Kartell szakszervezeti tömörülés a július 1–10. közé tervezett tiltakozó akciók menetrendjét, amelynek csúcspontja várhatóan a július 9-én Bukarestben sorra kerülő tüntetés lesz. 


Az Alfa egyik fő elégedetlenségének oka, hogy a kormány késve vagy egyáltalán nem alkalmaz válságellenes gazdasági módszereket, nem segíti a vállalkozói szférát, nem védi az alkalmazottakat. Mai riportunkban utánanéztünk, hogy régiónkban az Alfa Kartell még milyen más gondokba ütközik, amikor a munkások érdekvédelméről van szó.


Arad
Óvatos szúrós pillantások


„Emberemlékezet óta” nem volt legalább ezres létszámú szakszervezeti tüntetés Aradon, aminek két fő oka van. Az egyik, hogy a gazdaság 2000–2002 környéki meglódulását követően sorra nyíltak a vállalkozások, felszippantva még a 25-30 kilométerre lévő vidéki munkaerőt is, és a dolgozók többsége hajlandó volt kompromisszumokra a biztosnak látszó állás miatt. A másik ok pedig, hogy a gazdasági válság betelepedése még inaktívabbá tette az elégedetlen munkavállalókat, akik, érthetően, most két kézzel fogják mindennapi kenyerüket.

– Egyszerűen képtelenek vagyunk megmozgatni tagságunkat, mert a munkáltató, restrukturálás ernyője alatt, bármikor ajtót mutathat neki – sommázta a Nyugati Jelennek az érdekvédelmi pangás hátterét Ilie Don, az Alfa Kartell szakszervezeti tömörülés Arad megyei vezetője.

Mindezt alátámasztja, hogy a hő- és elektromos erőmű (CET) szakszervezete által a közelmúltban meghirdetett, prefektúra előtti kivonuláson egy tucatnyian sem voltak, igaz, a részvétlenséget legalább az esőre foghatták.

Pedig gondok azért vannak, de ezeket most megpróbálják békés, tárgyalásos úton, utcai nyomás nélkül megoldani. Don szerint az Alfa Kartell keretében Arad megyében az említett CET-nél és a vízműveknél (CAA) vannak gondok, a két vállalat közül a hőerőműben lévő helyzetet ismeri a leginkább, mivel ő is ott dolgozik. Elmondta, a CET fő problémája most a szénszolgáltató SNLO felé összegyűlt adósságállomány, ezért most el szeretnék érni, hogy minden hónapban csak a felhasznált szenet fizessék ki, Aradon úgynevezett „kihelyezett raktár” legyen, ami az olténiai bányavállalatnak is előnyös lehet, mert a raktárkészlet gondozása az aradiak feladata és költsége lenne.

De az Alfa azért is elégedetlen, mert a kormány csak bizonyos vállalatoknak – például műtrágyagyáraknak – ad a nyár folyamán hazai kitermelésből származó, olcsó földgázt. „A CET is nagy gázfogyasztó, ez az intézkedés ránk is vonatkozhatna” – mutatott rá Don még egy kilábalási útvonalra.

Az Alfa Arad megyei fiókjának legtöbb pere most a Polaris hulladékgazdálkodó céggel kapcsolatban van, jelenleg is négy ügyben folyik az eljárás, mindegyikben a munkavállaló kezdeményezett. A szakszervezeti vezető úgy véli, ennél a vállalatnál magával a szakszervezeti vezetővel sem bánnak tisztességesen, igaz, a hatékony érdekvédelmet akadályozza az átlagosnál nagyobb munkaerő-fluktuáció, az alkalmazottak alacsony képesítése.

S hogy pozitív példát is említsen, a Delphi borosjenői gyárával kapcsolatban elmondta, ott váratlanul sikerült megkötni a kollektív munkaszerződést, ugyanakkor a vezetőség akkor is igyekszik „munkásbarát” hozzáállásra, amikor csökkennek a megrendelések, kényszerszabadságra kellene küldeni az embereket.

– Mivel a recesszió miatt a megrendeléseik kaotikusan érkeznek, a Delphi vezetősége igyekszik rugalmasan kezelni a kényszerszabadságot, mert előfordult, hogy elküldtek 300 embert “pihenni”, de pár nap múlva visszarendelték őket, hogy legyártsanak egy nagyobb rendelést – példálózott Don, aki úgy véli, a Delphinek is érdeke, hogy az általa kiképzett munkások ne távozzanak egyik napról a másikra.

Az Alfa és a többi aradi szakszervezet, amennyiben leépítési szándékról vesz tudomást, és az illető vállalatnál létezik érdekvédelem, megpróbálják rávenni a gyár vezetőségét, hogy előbb csökkentse a munkaidőt, szervezze át a termelést, és csak legvégső esetben bocsásson el embereket. „Minden attól függ, hogy az illető vállalatban a szakszervezeti vezetőnk milyen kapcsolatot ápol a menedzsmenttel – mondta Don.

Ilyen körülmények között aztán Arad megyében jelenleg csupán a közalkalmazotti szakszervezetek mernek hangosan követelőzni, igaz, a kezdeményezés mindig az országos föderációtól jön, amikor csatlakozni kell a sztrájkokhoz.


Hunyad
Önérdekű kormányszemlélet


Recesszióba került a gazdaság, s a kormány inkompetenciája tovább mélyíti a válságot, összegezte elégedetlenségük okait Vasile Bujor, az Alfa Kartell szakszervezeti szövetség Hunyad megyei titkára.

Elégedetlenségüket indokoltnak tartja, mivel az év eleje óta sorozatosan szűnnek meg munkahelyek, s a kormány ahelyett, hogy ezek megtartásával, vagy alternatívák kidolgozásával foglalkozna, a tisztségek pártpolitikai elosztásával törődik. Egyszerűen nincs épkézláb válságkilábalási elképzelés.

Hunyad megyében mindenekelőtt az iparban vannak komoly gondok. A vajdahunyadi kohászat alkalmazottai, például, többet voltak kényszerszabadságon, mint amennyit dolgoztak, a vegyipar haldoklik, a kábelgyártás súlyos válságban, a bányászat pedig úgyszintén gondokkal szembesül. A vajdahunyadi Dräxlmaier kábelgyár például 5-600 főt bocsátott el az év eleje óta, a kohászattól olyan 700 ember fogadta el az önkéntes távozási ajánlatot, a pusztakaláni hengergyár 180 alkalmazottjától vált meg a 220-ból, a szászvárosi Chimica, a piskitelepi Reva vagy a szászvárosi Sogeco külön-külön olyan 100 főt bocsátottak el. A kormány válságkezelő intézkedései pedig váratnak magukra: semmilyen ösztönzést sem nyújtanak a cégeknek személyzetük megtartására, de alternatívát sem képesek nyújtani az utcára kerülők elhelyezkedéséhez.

Ezért az Alfa szakszervezeti szövetség Hunyad megyei részlege – melyhez 65 szakszervezet tartozik kb. 19 000 taggal – teljesen egyetért az országos vezetés utcai tüntetések szervezéséről szóló döntésével. Elvégre az Alfa országos vezetése nem önhatalmúlag, hanem a megyei tagokkal egyeztetve hozta meg a döntést. Az Alfa konföderációban a döntések demokratikus módon születnek, szögezte le Vasile Bujor.

Ezek a nagy fájdalmak, nem a szakszervezetekkel való bánásmód. Végül is Hunyad megyében egyetlen szakszervezeti vezetőt sem bocsátottak el a válságra való hivatkozással az év eleje óta, s a kollektív munkaszerződéseket is megkötötték. Ez alól csupán a Zsil-völgyi bányákat üzemeltető Országos Kőszénbánya Vállalat (OKV) képez kivételt, ahol egy negyedév késéssel sem sikerült megállapodni a béremelésekről. No, de a CNSRL Frăţia szakszervezeti konföderációhoz tartozó Zsil-völgyi bányász-szakszervezeti liga mindig is különc volt, mindig többet követelt, mint amennyit a többi ágazat országos kollektív munkaszerződései biztosítottak, hangsúlyozta Bujor. Aki szerint az utcai megmozdulások talán ráébresztik a kormányt arra, hogy az emberek gondjaival kell törődni, azokra kell megoldást keresni, nem a konc pártpolitikai elosztására. Amennyiben a gazdaság teljesítménye csökken, amíg nem biztosított a költségvetés bevétele, csak ábrándozni lehet bér- vagy nyugdíjemelésről. A gondok előbb vagy utóbb elérik a tanügyet és az egészségügyet is.


Temes
Forró pont a vasút


Az Alfa Kartell szakszervezeti szövetség Temes megyei fiókszervezete a múlt héten sztrájkőrséget szervezett a prefektúra épületénél, júliusban pedig népes delegációt küldenek a fővárosba a szakszervezetek tiltakozó nagygyűlésére. 

„A temesvári területi fiókszervezet teljes mértékben támogatja az országos követeléseket – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Ştefan Gogoşanu, az Alfa szakszervezeti szövetség helyi vezetője –, amit azzal is kinyilvánítunk, hogy két autóbusszal legalább száz fős Temes megyei küldöttség utazik Bukarestbe, hogy részt vegyen a július 9-re meghirdetett bukaresti nagygyűlésen. Valós válságkezelési intézkedéseket követelünk: azt szeretnénk elérni, hogy a kormány segítse a munkahelyek megőrzését a gazdasági válság idején, indítsa be azokat a fontos állami beruházásokat, amelyek új munkahelyeket teremtenének, és igazítsa a minimálbért a megnövekedett megélhetési költségekhez. A követeléseket és a tiltakozó akciók menetrendjét a fiókszervezetekkel közösen dolgozták ki. Június 25-én összeül az Alfa szakszervezeti szövetség országos tanácsa, amelyen részt vesznek valamennyi fiókszervezet képviselői, és ott hozzuk meg a tiltakozó nagygyűléssel kapcsolatos végleges döntéseket.

– Temes megyében mi váltotta ki a szakszervezeti tagok elégedetlenségét?

– A megyében a tömeges elbocsátások okozzák a legnagyobb gondot a szakszervezetünk tagjainak. Nagyszabású leépítések voltak a temesvári Electromotor, Solectron és UMT, a zsombolyai Vogt vállalatoknál. Mi csak annyiban tudunk segíteni nekik, hogy betartatjuk a törvényeket és a kollektív munkaszerződések előírásait. Ezek a cégek a megrendelések hiányával indokolják meg a tömeges elbocsátásokat, de olyan vállalat is van, amelyik állami megrendelésre dolgozott, és nem kapta meg a pénzét, ezért próbálunk nyomást gyakorolni a kormányra, hogy mentse meg ezeket a munkahelyeket. 

Törvénysértéseket is tapasztalunk a munkaadók részéről. A Jürgen Hacke kft. egyik napról a másikra akarta elbocsátani a munkásait, azzal az indoklással, hogy csődbe ment, és nem akarta teljesíteni törvényes kötelezettségeit az elbocsátott alkalmazottakkal szemben. Mi értesítettük az ügyről a prefektúrát, a munkaerő-foglalkoztató hivatalt, így sikerült az elbocsátottak jogait biztosítani, annak ellenére, hogy külföldi tulajdonú cégről volt szó. 

Az Electromotor vállalatnál is volt egy spontán munkabeszüntetés, ahol közbe kellett avatkoznunk szakszervezetünk tagjai érdekében. Az emberek azért szüntették be a munkát, mert a munkaadó csökkentette a fizetésüket, anélkül, hogy tárgyalt volna a szakszervezettel.  Mi tárgyaltunk a tulajdonossal a munkavállalók érdekében, aki végül belátta, hogy bírósági úton érvényt szerezhetünk az emberek követelésének, és így sikerült egyezségre jutnunk vele. Jelenleg a vasútnál vannak a legnagyobb gondok, mert nagyszabású leépítéseket terveznek, az alkalmazottak nem kapják meg idejében a fizetésüket. Az ő ügyükben is a prefektúra segítségét kértük, mert nem értünk egyet azzal, hogy vonatjáratokat szüntessenek meg takarékossági okokból. Vannak olyan elszigetelt települések a megye területén, amelyek csak vasúttal érhetők el, mert az odavezető utak járhatatlanok.

Sajnos, a kormány nem akar tárgyalni a szakszervezetekkel ezekről a kérdésekről, ezért az elégedetlenség egyre nagyobb, a társadalmi feszültségek nőnek, és attól tartunk, hogy ez spontán konfliktusokhoz vezethet. Az emberek sok esetben minket vádolnak azzal, hogy nem tudunk követeléseiknek érvényt szerezni.
Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu