JelenHaz
Kedd, 2019. május 21., 11.31

Egyházaink hírei

 
 
2019. február 14., 18.10
Csütörtök

„Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás?
Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.
De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül.”
(1Kor 15, 12, 16–20.)

 

A Házasság Hete programjai a temesvári egyházmegyében

Február 10–17. között a temesvári egyházmegye több plébániáján egy héten át zajlott/zajlik a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozat.

Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően az arad-ségai templomban február 15-én, pénteken 18 órától családos találkozóra és a családokat megáldó liturgiára kerül sor magyar és román nyelven. Február 16-án Lugoson 10 és 17 óra között családos találkozó és lelki nap, február 17-én pedig a temesvár-józsefvárosi plébánián 18 órai kezdettel családos délután lesz román nyelven. Ugyancsak a Házasság Hetének keretében február 17-én, vasárnap 11.30 órakor a temesvár-józsefvárosi plébániatemplombanPál József Csaba megyés püspök szentmisét celebrál, az egyházmegye templomaiban bemutatott szentmisék keretében pedig megáldják a családokat.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban csütörtökön az esti szentmise után énekes vesperást végeznek. Az egyházközségben elhunyt Kurucz Mátyás (83) és Kruzsics Mátyás (92).

·       Március 15–17. között van lehetőség részt venni egy továbbképző hétvégén az egyes plébániákon működő világi munkatársaknak (felolvasók, előimádkozók, sekrestyések, egyháztanácsosok, más alkalmazottak, önkéntes munkatársak). A program helyszíne a szalvatóriánus kolostor (Temesvár, 1. Decembrie utca 1. szám). A program március 15-én 18 órakor kezdődik, és március 17-én ebéddel ér véget. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

·       Március 16-án kerül megrendezésre a temesvári püspökség szervezésében Máriaradnán az egyházmegyei hittanos versenyre, ami 10 órakor kezdődik, és 16 órakor kezdődő szentmisével fejeződik be. Jelentkezni a plébániai irodán lehet.

·       A temesvári római katolikus püspökség kántorképzőt akar indítani az egyházmegye területén több helyen is. Az aradi és Arad környéki érdeklődők Tankó László karnagy urat, templomunk kántorát legyenek szívesek keresni ez ügyben, nála kapható bővebb felvilágosítás.

·       Ha valaki a Balázsfalvai zarándoklaton szeretne részt venni, arra busszal szervez zarándoklatot a püspökség. Balázsfalvára június 1-jén, késő este lesz az indulás. Pontos útiköltségről és az indulás időpontjáról később fog tájékoztatást adni a püspökség. Jelentkezni erre is a plébániai irodán lehet.

 

Az arad-ségai római katolikus parókián március 1-jén, pénteken 16 órától farsangot szerveznek a fiataloknak és gyerekeknek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben elhunyt Mijur Ferenc (78).

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Magyar Teréz (86), Túri Mátyás (85) és Fiegel Mihály (62).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben elhunyt Búza Erzsébet (83) és Verba Rozália (82).

 

A lippai római katolikus egyházközséghez tartozó Temesvüzesen(Fibiş) elhunyt Benák János (73).

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap az istentiszteletek 10, illetve 17 órakor kezdődnek, közöttük 12 órától hasonló alkalom Angyalkúton, Aradon csütörtökön 17 órától bibliaóra. Az aradi, illetve a hozzá tartozó angyalkúti gyülekezetben február 17–24. között imahetet szerveznek. Az Aradon naponta 17, Angyalkúton 18.30 órakor kezdődő alkalmakon 17-én, vasárnap Seres Anna debreceni doktorandus hallgató, hétfőn Tóbiás Emőke Nagylak, Szemlak és Pécska reformátusainak a lelkésze, kedden Módi József ágyai lelkipásztor, aradi esperes, szerdán Vékony Zsolt József szentleányfalvi, csütörtökön Jakab István aradi evangélikus-lutheránus lelkész, pénteken Tóbiás Tibor György kisperegi, szombaton Papp József Erdőhegy-kisjenői, február 24-én, vasárnap Bálint Sándor temesvár-újkissodai lelkipásztor hirdet igét. Az imaheti alkalmakra szeretettel várják a híveket. A gyülekezetben elhunyt Krizbai Adorján (83).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben szombaton 12 órától gyermek-istentisztelet, 14 órától kátéóra, 17 órától ifjúsági bibliaóra, vasárnap 10 órától istentisztelet, illetve 18 órától istentisztelet, a kettő között hasonló alkalom 14 órától Németszentpéteren.

 

A nagyzerindi református egyházközségben egyetemes imahetet szerveznek február 17–24. között. A helybeli imateremben sorra kerülő alkalmak imahét nyitó istentiszteletén, február 17-én, vasárnap 10.30 órától Dénes József lelkipásztor, hétfőn 18 órától Gáll Zoltán lelkipásztor Karánsebesről, kedden Mike Pál lelkipásztor Magyarkécről, szerdán Kalousek Jaroszláv, a  nagyperegi cseh gyülekezet lelkipásztora, csütörtökön Szigeti Ferenc Csaba nagyszalontai lelkész, pénteken Fehérvári István Csaba, Örvénd lelkipásztora, szombaton Szabó Istvánné, Nagy Magdolna, a magyarországi Kétegyháza lelkésze hirdet igét. Február 24-én, vasárnap 10.30 órától, az imahét-záró alkalmon Dénes József házigazda lelkipásztor szolgál. Az alkalmakra szeretettel várják a híveket!

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentisztelet, utána konfirmációi előkészítőt, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 18 órakor ifjúsági alkalom, szombaton 10 órakor gyermekfarsang, vasárnap 11 órakor istentisztelet. Az élet és halál Ura ezen a héten magához szólította Takács Jolán (88) és Gyurkócza Olga (77) testvéreinket. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kiss József és Pap Dániel szólják az igét, amelyben arra buzdítják a híveket, hogy az Úr Jézussal való találkozásunk legyen életünk legfőbb célja. Ezt követően, Az ajtót keresed? címmel hangzik el igehirdetés. Este folytatódik a teremtés gondolatköre első mozzanatainak a megvilágítása Simon András prédikátor részéről. Az alkalmi szolgálatokat Hasas Dávid vezeti.

 

Hunyad

 

A dévai református egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Kovács Rozáliát (86).

A vajdahunyadi református egyházközségbenszerdán búcsúztatták Fülöp Annamáriát (39).

A petrozsényi római katolikus egyházközségbenszerdán búcsúztatták Chiuzan Floricát (85).

A lupényi római katolikus egyházközségben szerdán kísérték utolsó földi útjára Ádám Évát (80).

A lupényi református egyházközségbenhétfőn kísérték utolsó földi útjára Sántha Ferencet (68).

 

 

Temes

 

Nemzetközi konferencia

A romániai kisebbségek helyzete és a bevándorlás a témája annak a nemzetközi konferenciának, amelyre február 15-én, pénteken 10–18 óra között kerül sor Temesváron, helyszín: Casa Politehnicii 2 (Mihai Eminescu sgt. 11). A meghívott előadók egyike prof. dr. Diósi Dávid, a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola vicerektora. A szervező bizottságban a Temesvári Püspökséget Lauš Nikola püspöki irodaigazgató képviseli.

 

Farsangi mulatság Csákon

A csáki római katolikus plébánia szervezésében február 17-én, vasárnap 15.30 órai kezdettel a csáki horgásztó éttermében vidám jelenetekkel tarkított farsangi mulatságot tartanak, amelyre szeretettel várják a híveket.

 

Ifjúsági szentségimádás

A temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban február 21-én, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a fiataloknak.

 

Keresztény pedagógusok lelki napja Máriaradnán

A Temesvári Római Katolikus Püspökség idén is több programot szervez a világi munkatársak és a hívek képzésére. A kántorok januári találkozóját követően február 23-án, szombaton a keresztény pedagógusok számára tartanak lelki napot, amelynek a máriaradnai templom és rendház ad otthont. A program párhuzamosan zajlik magyar és román nyelven, lelki vezetők: Zsódi Viktor piarista atya, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára és Riba Ioan, a bukaresti Szent József Római Katolikus Főgimnázium lelki igazgatója. A 10 órakor kezdődő lelki nap programjában előadások, gyónási alkalom, kiscsoportos beszélgetés szerepel, a záró szentmise 16 órakor kezdődik a kegytemplomban.

 


Szóljon hozzá
CAPTCHA Image

Jelen
Puskel Péter
Communitas
'