Egyházaink hírei

2017. március 30. 16:42 (csütörtök) /

„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre.”

(Ján. 11, 25–26.)

 

Arad

Az arad-belvárosi katolikus templomban április 2-án, vasárnap 15 órától német, 16 órától magyar nyelvű szentségimást tartanak. A templomban nagyböjt idején minden szerdán 17.30 órától és pénteken 16 órától magyar, csütörtökön 16 órától német, pénteken 18.30 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Elhunyt Câmpan Mária (90).

 

Az arad-ségai katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17 órától magyar, 17.45 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az arad-gáji katolikus templomban ma 18.30 órától Gizella-litániát, utána szentmisét tartanak.

 

Az arad-mikelakai katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 17.25 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Szombaton 15 órakor keresztelik meg Püsök Kende Mihályt. Az egyházközségben elhunyt Klemet Mária (81), Szombati Béla (67) és Gál Erzsébet (73).

 

A Mosóczy-telepi katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

Az újaradi katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken 16 órától német, 17 órától magyar nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A zimándújfalui katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken és vasárnap 17 órától keresztúti ájtatosságot, utána szentmisét tartanak.

 

A simonyifalvi katolikus templomban nagyböjt idején minden pénteken és vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A nagylaki katolikus templomban nagyböjt idején minden szerdán és pénteken 16 órától keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A lippai katolikus egyházközséghez tartozó Cseralján elhunyt Kilczer Katalin (83).

 

A pankotai katolikus templomban nagyböjt idején minden szerdán és pénteken 18 órától szentmisét, utána keresztúti ájtatosságot tartanak. A hozzátartozó galsai katolikus templomban minden vasárnap 8.30 órától keresztúti ájtatosságot, utána szentmisét tartanak.

 

Az arad-belvárosi református gyülekezetben vasárnap 10, illetve 18 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától bibliaóra kezdődik. Elhunyt Vészi Terézia (70).

 

A Mosóczy-telepi református gyülekezetben április 24–30. között szenvedélybetegek számára gyógyító hetet szerveznek, amelynek az alkalmaira szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt. Jelentkezőket várnak, bővebb tájékoztatóval szolgálnak a 0357/429-274-es, illetve a 0745-038-992-es telefonszámokon.

 

A szentleányfalvi református gyülekezetben pénteken 17–20 között: káté-, vallás-, majd gitáróra. Április 1-jén, szombaton közmunka 9 órától Szentleányfalván, valamint a gyülekezet asszonyai csigatésztát készítenek 10 órától. Április 2-án, vasárnap istentisztelet Szentleányon 10, Zimándközön 12 órától. Április 6., csütörtök: bibliaóra és énekóra 18 órától Szentleányfalván. A helybeli lelkipásztor március 1-jétől beszolgál a lippai és a gyoroki gyülekezetekbe is.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus imateremben vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. Ugyanott, csütörtökön 18 órától bibliaórát, szombaton 11 órától vallásórát tartanak.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján Kiss László és Gál Gyula imára hangoló gondolatai hangzanak el. Téma: imádkozás a testi és lelki betegekért. Ezt követően Meghajlás Isten akarata előtt címmel hangzik el igehirdetés Simon András lelkipásztor részéről. Az esti istentisztelet igeszolgálata József életének befejező szakaszát világítja meg. Az alkalmi szolgálatokat Kürti Csaba vezeti.

 

Evangelizáció az angyalkúti baptista gyülekezetben. Téma: Új élet Krisztusban! Időpont: 2017. március 3.–április 2. Vendég igehirdetők: Szűcs Sándor lelkipásztor pénteken és szombaton 19 órától, Módi Miklós lelkipásztor vasárnap 10 és 18 órától. Cím: Angyalkút, főút 185. szám. Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

Hunyad

A vajdahunyadi református egyházközségben március 30-án püspöki vizitáció zajlott.

A dévai református egyházközségben e héten temették a 82 éves korában elhunyt Balla Sándornét.

A dévai városi római katolikus egyházközségben szombaton délután 17 órától Mária-estet tartanak.

A dévai telepi római katolikus egyházközségben április 6-án, 7-én és 8-án tartják a magyar nyelvű nagyböjti lelkigyakorlatot, a szentmisék 19 órakor kezdődnek. Virágvasárnap délután 16 órától Telepi Keresztutat tartanak a Dorobanţi negyed, Ady Endre, Vicențiu Babeş, Micu Klein és Bartók Béla utcák érintésével. Gyülekező a Szent Antal-templom előtt lesz.

 

Temes

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

A temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 31.– április 2. között nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor magyar nyelven. Ft. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket ft. Tóth Attila Levente tasnádszántói (Nagyváradi Egyházmegye) plébános tartja. A lelkigyakorlat március 31-én és április 1-jén 17 órakor kezdődik, április 2-án, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor. Április 1-jén, szombaton 10–18 óra között a plébánián családos lelkinapot tartanak ugyancsak magyar nyelven.

 

Gyűjtés a rászorulóknak

Nagyböjt ötödik vasárnapján, április 2-án a szentmisék keretében a temesvár-józsefvárosi katolikus nőszövetség gyűjtést szervez. Az adományokból 110 húsvéti szeretetcsomagot készítenek az időseknek és betegeknek. 

 

Tisztelgés Révai Miklós emléke előtt

A nagyszentmiklósi római katolikus templomban április 2-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmise keretében a város neves szülöttére, Révai Miklós nyelvészre emlékeznek halálának 210. évfordulója alkalmából. Délután 3–6 óra között szentségimádás, 4–6 óra között húsvéti gyónási alkalom lesz.

 

Ifjúsági szentmise

A temesvári piarista templomban április 2-án, vasárnap 19 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak.

 

Gyermekklub

A belvárosi református templom Újvárossy Ernő Termében szombaton 10 órai kezdettel gyermekklubot tartanak. Az áprilisi gyerekklub témája: Józsué hite: a csodára nyitott bizalom pél­dája.Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket erre az alkalomra is, hogy az ige, imádság és közösség által rácsodálkozzanak Isten nagyságára.

Demeter Sándor lelkipásztor

 

 

A dettai római katolikus egyházközségben elhalálozott Farkas Anna (69), Ónodi Katalin (68).

A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Ipacs Piroska (78), Baumann Anton (77).

A zsombolyai római katolikus egyházközségben elhalálozott Bálint Ilona (76), Nagy Erzsébet (75), Lányi Levente (50), Wild Etel (82), Klein Johann (62).

 

 

Temesvár

A belvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Köteles Emma (79).

A gyárvárosi római katolikus templomban megkeresztelték Mănuilă Evát, Budulan Alexandrut. Az egyházközségben elhalálozott Demeter Eszter (69), Musik Albert (73), Bahuczky Erzsébet (86), Petcu Corneliu (73), Nuszbaum Rudolf (72), Hauprich Adele (79), Ráncz Magdolna (62).

A józsefvárosi római katolikus egyházközségben eltemették Moraru Margareta (80) urnáját.

A mehalai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kelemen András (86), Bruckner Barbara (72), Farkas Anna (80).

A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Kátai Sándor (78).

Az Új Ezredév református templomban szombaton 10–16 óra között egyházmegyei diakóniai képzésre kerül sor.

Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Borbély Attila (52), Ciolac Czeglédi Matild (78).

A vöröscsárdai református imaházban vasárnap 11 órakor az egyetemes imahét záró istentiszteletére kerül sor, igét hirdet nt. Szoboszlai-Gáspár István mezőtelegdi lelkipásztor.

Az evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor az egyetemes imahét záró istentiszteletére kerül sor, igét hirdet nt. Szoboszlai-Gáspár István mezőtelegdi lelkipásztor.

 

 

Hozzászólások