Püspöki vizitáció Hátszegen

Írta:
2023. március 27. 18:02 (hétfő) /

A Hátszegi-medencében tartott generális vizitációt március 22-én az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége. A Kató Béla erdélyi református püspök vezette vizitáló testület végiglátogatta a hátszegi missziós egyházközség szórványait, találkozott a gyülekezet presbitériumával, megvizsgálta az egyházközség anyagi helyzetét, majd a helyiek, valamint a Hunyad megyei református lelkipásztorok részvételével hálaadó istentiszteletet tartottak a hátszegi templomban.

Szegedi László egyházkerületi generális direktor ünnepi igehirdetésében a jeruzsálemi templom perselyébe két fillért elhelyező özvegyasszony bibliai példáját állította a gyülekezet és a szórványban szolgáló lelkipásztorok elé. Ez az asszony mindenét odaadta. Nem kereste, hogy hogyan tudná maga gyarapítani a vagyonát, hogyan tudna okosan sáfárkodni a megmaradt aprópénzével, hanem az Úrnak adta azt. És befektetése sokszorosan megtérült. Nekünk sincs más utunk, lehetőségünk, mint Isten elé vinni a megmaradt piciny hitünket, vagyonunkat, közösségünket, és reá bízni magunkat. Maradéktalanul Istennek adni mindent, amit földi életünk idejére reánk bízott. Ne a külső segítségbe kapaszkodjunk, ne csupán a támogatások, pályázások jelentsék megmaradásunk zálogát, hanem a sajátunkat teljes szívvel odaadva építsük templomainkat, otthonainkat – fogalmazott igehirdetésében Szegedi László.

A hátszegi missziós egyházközség, illetve szórványainak lelki és anyagi helyzetét Kató Béla püspök és Kolumbán Vilmos egyházkerületi főjegyző értékelte. Elmondták: a hátszegi templomot, az egyházközséghez tartozó őraljaboldogfalvi műemléktemplomot és minden ingatlant rendben, gondozott állapotban találtak. Nagypestényben is áll a templom. Itt azonban már az utolsó két reformátust is eltemették az utóbbi esztendőkben. A lélekszám alakulása nem túl biztató. A kalotaszegi származású Bódis Miklós lelkipásztor 23 évnyi hátszegi szolgálata idején a reformátusok lélekszáma megfeleződött. Ma mintegy negyven lelket számlálnak Hátszegen. És nem sok remény van arra, hogy itt a dél-erdélyi szórványban a természetes fogyás tendenciája megforduljon. Akik azonban megmaradtak, teljes életüket az Úrnak szentelve dolgoznak a hit, a közösség, az örökség megtartásán. Az elődök sem tettek másképp. Szerte a Hátszegi medencében olyan értékekkel találkozunk, melyek ezeréves Kárpát-medencei jelenlétünknek, építkezésünknek emlékeit hordozzák. Ma bölcsen kell gazdálkodni ezekkel a javakkal, hogy a lényegi kincsek ne vesszenek el. A hitet, nyelvet megőrizve kell végezni a szolgálatot itt a végeken is – biztatta a lelkipásztorokat Kató Béla püspök, megköszönve a mindenkori helytállást.

Az egyházkerületi elöljárókat Zsargó János Hunyad megyei esperes köszöntötte, majd Bódis Miklós hátszegi református lelkipásztor mondott köszönetet a püspökség felől érkező lelki és anyagi támogatásért, mely lehetővé tette az elmúlt két évtized missziós munkáját. Az istentiszteletet a helyi gyülekezet éneke zárta. Volna sok okom panaszkodni, volna sok okom sírni, mégis van okom reménykedni, mégis van okom hinni – énekelte a maroknyi hátszegi közösség, jelezve, hogy életüket Istenre bízva, hittel kívánnak helytállni a továbbiakban is.

Hozzászólások