Joguk van megkapni a régiséget igazoló iratokat!

Írta:
2017. május 12. 16:12 (péntek) /

Drasztikus büntetésekre számíthatnak azok a munkaadók, akik rosszhiszeműen nem bocsátják ki a munka mezején eltöltött időszakot bizonyító igazolást, figyelmeztetnek a munkafelügyelők.

Az Arad Megyei Területi Munkafelügyelőség (ITM) vezetője, Ecaterina Isac főfelügyelő szerint a régiség elektronikus nyilvántartási rendszerének bevezetésével párhuzamosan, 2011. augusztus elsejétől kötelezővé tették, hogy a munkaadók létesítsenek egy általános regisztert az alkalmazottak nyilvántartására. A Munkatörvénykönyv (2003/53. sz. törvény, 34. cikkely, (5) bekezdés) előírásainak megfelelően az említett kötelezettség mellett a munkaadónak az alkalmazott (vagy egy volt alkalmazott) kérésére kötelessége kiállítani egy dokumentumot, mely a munkahely régiségére és a fizetésre vonatkozó információk alátámasztására szolgál.

Ugyanakkor az általános regisztert (registrul general de evidenţă a salariaţilor) szabályozó 2011/500. sz. kormányhatározat 8. cikkelyének (3) bekezdése értelmében a munkaadónak kötelessége másolatokat kibocsátani az alkalmazott személyes dossziéjában szereplő iratokról. Mindezt az alkalmazott (vagy volt alkalmazott) írásos kérésére, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül!

A megyei főfelügyelő szerint bár a törvény világosan előírja a munkaadók kötelezettségeit, ennek ellenére még mindig előfordul, hogy egyesek megtagadják a bizonylatok kibocsátását. Ilyenkor az alkalmazottak a területi munkafelügyelőségen kérnek segítséget.

Fontos tudni, hogy míg a munkaadóknak kötelességük ingyen kiadni ezeket az iratokat, a munkafelügyelőségen ezért a plusz szolgáltatásért 20 lejt kell fizetni.

Az ITM illetékesei emlékeztetik az érintetteket, hogy amennyiben írásban megfogalmazott kéréseikre az említett határidőn belül nem kapnak választ az aktuális vagy a volt munkaadójuktól, joguk van panaszt tenni a felügyelőség aradi, az Episcopiei utca 11–13. szám alatti székházában (földszinti 1-es szoba).

Az idei év első négy hónapjában az ITM székhelyén összesen 345 ilyen kérést iktattak, a tavalyi hasonló időszakban 324-et.

A felügyelők figyelmeztetik a munkaadókat, hogy a törvénybeli kötelezettségeik megszegése szabálysértésnek minősül és 300-tól 1000 lejig terjedő pénzbírságot vonhat maga után. A felügyelők év elejétől 22 ilyen bírságot róttak ki, összesen mintegy 16 900 lej értékben.

Hozzászólások