„Legyen az örömteli együttlét és a magyar közösség erejének az ünnepe”

2023. szeptember 21. 16:35 (csütörtök) /

A temesvári Opera termében megtartott ökumenikus áhítat, a köszöntőbeszédek és a Csiky Gergely Állami Magyar Színház Parancsolatok című koncert-előadása nyitotta meg szerdán este a VIII. Temesvári Magyar Napok kulturális rendezvénysorozatot. A temesvári magyar közösség ünnepi rendezvényének díszvendégei voltak: Pál József Csaba, a temesvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul és Dominic Fritz temesvári polgármester.

Az ökumenikus áhítaton Pál József Csaba római katolikus megyés püspök, Bódis Ferenc református esperes, Kovács Zsombor evangélikus lelkipásztor és Ilkei Lóránd, a  Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze Isten áldását kérte az eseményekben minden eddiginél gazdagabb kulturális rendezvénysorozat szervezőire és résztvevőire, a temesvári magyar közösségre. 

A köszöntők sorát Tamás Péter tiszteletbeli konzul, a Temesvári Magyar Napokat szervező Várbástya Egyesület elnöke nyitotta meg, aki azzal a kívánsággal köszöntötte a díszvendégeket és valamennyi résztvevőt, hogy legyen ez a rendezvénysorozat az örömteli együttlét és a magyar közösség erejének az ünnepe. „Merjünk álmodni és bizakodni – mondta Tamás Péter. – Tavaly ilyenkor a Temesvár–Szeged-kerékpártúráról beszéltem, ahol az óbébai határátkelő megnyitásáért és a csanádi Maros-híd újjáépítéséért kampányoltunk, és lám, Szijjártó külügyminiszter úr és Grindeanu miniszter úr két héttel ezelőtt egyeztek meg ezeknek a megvalósításáról, sőt, még a Temesvár–Szeged vasúti összeköttetés tervezése is elkezdődhet.”

Dominic Fritz temesvári polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a Polgármesteri Hivatal és ő személyesen is szívesen támogatja a magyarság kulturális rendezvényeit, mert szükség van a magyar közösség hozzájárulásához a város kulturális és gazdasági életéhez. „A magyarság a történelem során is jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez – mondta Dominic Fritz –, a temesváriak jólétének az alapja kulturális sokszínűség. Olyan időket élünk, amikor újból megtámadják az embereket a nemzetiségi hovatartozásuk miatt. Azt kell ezekkel a kisebbségi a rendezvényekkel bizonyítsuk, hogy az ilyen magatartás elfogadhatatlan, hogy Temesvár a nyelvi és a felekezeti sokszínűségnek, a különböző kultúrák békés együttélésének köszönheti a fejlődését és a jólétét.”

Tőkés László egykori temesvári lelkipásztor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke arról beszélt, hogy az immár nyolcadik Temesvári Magyar Napok jó alkalom arra, hogy felidézzük a múltat, értékeljük a jelent, és előre tekintsünk a jövőbe. „Sajnálattal kell beismernünk, hogy az 1989 decembere óta eltelt három évtized alatt a forradalom fénye igencsak megkopott. A Temesvári Kiáltvány forradalmi programpontjai többnyire papíron maradtak, a szabadság eufóriájában fogant reményeink és elvárásaink nem vagy csak kis részben teljesültek. Magyarságunk kedvező módon alakuló helyzete is visszájára fordult. Európától sem azt kaptuk, amit reméltünk, Temesvár szelleme is csorbát szenvedett. Nem voltunk képesek sorsunkat a kezünkbe venni. (...) Beszédem első részében felidéztem a szabadságért, a magyar közösség létéért folytatott küzdelem hőskorát. Ma már más idők járnak, az építés korszaka érkezett el. A Várbástya egyesület ennek a közösségépítésnek, a nemzeti értékteremtésnek a letéteményese. Tagsága, a civil szervezetek és szövetségesei, az egyházak hitünk és kultúránk építőköveiből emelnek erős várakat magyarságunknak, nemzetünknek. A Millenniumi templom és a református bérpalota, az Új Ezredév Református Központ és a nehéz pénzen visszavásárolt Magyar Ház a temesvári és a bánsági magyar élet olyan bástyái és erős várai, amelyek hitbeli meggyőződésünk, nemzeti hovatartozásunk és élni akarásunk bizonyságaképpen híven jelölik ki közös jövendőnket. Isten gazdag áldása legyen a Temesvári Magyar Napokon!” – mondta befejezésül Tőkés László. 

Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul köszöntőjében kiemelte, hogy a Temesvári Magyar Napok fontos önmeghatározó és összekötő szerepet tölt be a magyarság és más nemzetek között. „A magyar és a román mellett a német és a szerb közösség is formálta a régió kulturális arculatát, ugyanakkor éltek és élnek itt cigányok, szlovákok, ukránok, horvátok, csehek, bánsági bolgárok, isten éltesse őket is! A Magyar Napok arról is szól, hogy ezeket a közösségeket is ünnepeljük, hiszen ők is építették a bánsági kultúrát” – mondta Grezsa Csaba.

A VIII. Temesvári Magyar Napok megnyitó előadásának második részében Cári Tibor és Farkas Wellmann Éva koncertelőadását láthattuk, Parancsolatok címmel. A koncert zenei anyagát a Radnóti Színház 10 című előadásának zenéje ihlette, a Parancsolatok a budapesti produkció továbbgondolt, bővített változata. 

A szerda esti koncerten Cári Tibor zeneszerzőt öttagú vonószenekar kísérte, közreműködtek a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színészei: Borbély B. Emília, Magyari Etelka, Molnos András Csaba és Kiss Attila. Farkas Wellmann Évának a Parancsolatok-ciklusban írt verseit Aszalos Géza, Balló Helga, Czüvek Loránd, Éder Enikő, Hegyi Kincső, Lajter Márkó Ernesztó, Lőrincz Rita, Mátyás Zsolt Imre, Tar Mónika és Tokai Andrea adták elő. A döbbenetes erejű produkciót, amelyet Bajkó Attila képzőművészeti alkotásainak kivetítésével illusztrált Tamássy Zsolt, vastapssal jutalmazta a temesvári publikum.

Hozzászólások