Arad | Fehér | Hunyad | Krassó | Temes
Jelenidő  |  Álláspont  |  Krónika  |  Sport  |  Gazdaság  |  Kultúra  |  Ifi  |  Egészség  |  Hitélet
Szombat, 2021. május 15., 16.27

A látás hatalma és az emberi fantázia

2021. április 28., 15.35 Szerda / Arad

„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” (János ev. 14, 8.)

 

 

Az egész világot érintő koronavírus-járvány az élet számos területén okozott nagy veszteségeket. Az egyik leginkább érintett „áldozat” a turizmus volt. Az emberek szépérzékére ható látványosságok erősen serkentették az utazási kedvet, de a vírus sok szép tervet meghiúsított. Kedves emlékeket örökíthetünk meg a modern technikai eszközökkel, de nem hiányzik otthonunkból a szép és feledhetetlen családi eseményeket tartalmazó fényképalbum sem, mert a látásnak hatalma van felettünk!

Kedves nemzettársaim! Az Örökkévaló, a mindenütt jelenvaló Isten csodálatos világot teremtett az ember számára. Bűntelen állapotában az Éden kertje volt Isten és az ember számára a találkozás helye. A gyökeres változást, a halandóságot az ember bűnössé válása okozta. Sátán ravaszul kihasználta a „látásban rejlő lehetőséget”, hiszen sugalmazására a tiltott gyümölcsfára irányította Éva figyelmét. „Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet” (1 Mózes 3, 6.). A látás nyomán, az emberi fantázia is működésbe lépett: “de jó volna megkóstolni…”! A Sátán,“svédasztalán” számtalan vonzó dolgot tár az ember szeme elé, ami vágyakat ébreszthet benne. Hány házasság szenvedett hajótörést a „látás” miatt?! Isten azonban nem hagyta magára a becsapott embert. A földi élet hossza a bűn következtében lecsökkent, de az embernek a teremtésből fakadó Isten utáni vágya nem szűnt meg. A fizikai szemeink előtt láthatatlan Isten megismerésére az Örökkévaló egy új eszközt bocsátott rendelkezésünkre, és ezt nevezzük HIT-nek. Nos, amit szemünkkel látunk, az nem kell hinni, ezért mint egy meghatározást, az Ige úgy fogalmaz: „A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés”! Nos, mivel a hit a láthatatlan Istenhez vezető út, rendkívüli értékéről az Ige azt mondja: „hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni”. (Zsid. 11, 6.). Jézus tudva, hogy milyen erősen meghatározza az emberi gondolkodást mindaz, amit fizikai szemeivel lát, isteni hatalmának bizonyítására számtalan csodát tett. Leprások meggyógyítása, a naini ifjú feltámasztása, az ötezer ember megvendégelése…, de mindenek felett, különös erővel hatott az emberekre a negyednapos halott Lázár feltámasztása. A döbbenetes hír, ami a legnagyobb csodálkozást váltotta ki az emberekben, hamar eljutott a mintegy félórányi távolságra levő Jeruzsálembe is. Ezek után, még az ott-tartózkodó görögök is azzal a kéréssel fordultak a tanítvány Fülöphöz: „Uram, Jézust szeretnénk látni”! (János ev. 12, 21.). Az a Fülöp volt, aki korábban maga is azt kérte Jézustól: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát…”! Jézus ennek hallatára számom kérte Fülöpön a hitet, mert válaszában azt mondta: „Aki engem lát az látja az Atyát… talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van?” (János ev. 14, 9–10.). Örökérvényű igazság, Jézusnak Tamáshoz intézett mondata is: „Mivel látsz engem hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek”! A tanítványok végül megértették, hogy a hit értéke a látás felett van! Az Örökkévaló Istent halandó, bűnös ember nem láthatja. Kérték is Jézustól: „Növeld a hitünket”!

Drága magyar testvéreim! Lelki értelemben véve, egyre jobban kihűlő, szekularizálódó világban élünk. Nyugatról zúdul ránk a „szélső-bal” Istentelen ideológiája. Tapasztalt, bölcsnek gondolt politikusokról derül ki, hogy „behódoltak” a Sátánnak: keverjük össze az igazságot a hamissággal, és így sikeresek leszünk! Nem új jelenség. Sátán ezt minden korban hatásosan alkalmazta. Egykor a zsidó vezetők Jézus isteni voltát megkérdőjelezve, kemény kérdést intéztek hozzá: „Meddig tartasz bennünket bizonytalanságban? Ha Te vagy a Krisztus, mond meg nékünk nyíltan”! Jézus válasza: „Már megmondtam, de nem hiszitek, akkor legalább a csodát tevő cselekedeteimnek higgyetek, amelyeket az Én Atyám nevében cselekszem!” Ekkor történt a végzetes fordulat, a vezető papok eldöntötték, hogy mielőtt a nép Jézust végleg szívébe zárná, megölik Őt, de ugyanakkor a tagadhatatlan és látható isteni csodáját, a feltámasztott Lázárt is.

Kedves testvéreim! Jézus golgotai keresztjének két oldalán levő gonosztevők sorsa ékesszólóan bizonyítja az emberiség mindenkori állapotát. Az egyik lator elkérte a kegyelmet, a másik nem élt a lehetőséggel. Az embervilág, az Istenhit és cselekedet szempontjából ma is két részre szakadt állapotban van. Napjaink hasonlatával élve, a karantén megváltozott életkörülményeket, elzártságot jelent. A kárhozat is megváltozott körülményekre, örök elzártságra utal. Jézus kereszten kifolyt vére, ez utóbbi állapotból hoz számunkra mentséget. Szomorú, egyesek „beveszik” a sátáni megtévesztést: bár Jézus hordta a fájdalmas keresztet megmentésemért, én „megúszhatom” fájdalom nélkül, hiszen miután átléptem a túlsó partra, jön tisztítótűz, vagy a végleges megsemmisülés! Az Ige teljesen másról tudósít minket: „A lélek visszatér Istenhez, aki adta”! (Préd. 12, 7.) Isten döntése szerint tehát a halandó rész itt marad, a halhatatlan rész visszatér a láthatatlan örök létbe, és amit e földön „gyűjtött”, azt viszi tovább. Isten mentse meg magyar népünket attól, hogy ne vegyük komolyan Jézus értünk kifolyt vérének megmentő erejét!

 

Bátkai Sándor

Szóljon hozzá
CAPTCHA Image
Jelen
Puskel Péter
Communitas
www.mti.hu
www.hirkereso.ro
www.hirtv.hu