FARAGÓ PÉTER parlamenti képviselő, az Arad megyei RMDSZ elnöke ünnepi beszéde

2023. március 15. 18:07 (szerda) /

Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok, Hölgyeim és Uraim! 

Ünnep számunkra ez a nap, ünnep a világon mindenütt, ahol magyarok élnek. Március 15. a magyar nemzet szabadságának szimbóluma, amelynek soha nem múló ereje van. Egy szimbólum, amely generációkon át ugyanazt az erőt, ugyanazt a fő üzenetet hordozza magában.

De vajon miben rejlik a 48–49-es forradalom nem múló erejének a titka? Mi késztet újabb és újabb generációkat arra, hogy nehéz pillanatokban, válságos időszakokban a márciusi forradalom eszméit elevenítsék fel? A legfontosabb ok talán az, hogy ugyanúgy mint 175 évvel ezelőtt, ez a nap most is a szabadságot, a magyar emberek szabadságát, a tenni akarást szimbolizálja.

 

Tisztelt ünneplő közösség!

175 évvel ezelőtt, azon a jeles március 15-én őseink megértettek: eljött az idő a cselekvésre. Megértették és megmutatták, hogy a változáshoz nem kell várni, hanem tenni kell. Tenni, amit tenni lehet és tenni érdemes. A hazáért, a nemzetért, a magyar közösségért.

175 évvel ezelőtt minden bizonnyal egyértelműbbek voltak a viszonyok. Egy idegen elnyomás alatt élve tisztább volt a kép, felismerhetőbb volt az idő szava, a márciusi ifjakat hajtotta a tenni akarás, és csak bátran cselekedve maradhattak meg magyarnak. 2023-ban nekünk is fel kell ismernünk az idő szavát, a jelen feladatait, a valódi, megoldásra váró kérdéseket. Tudnunk kell, minek van meg az ideje, mi kell ahhoz, hogy a magyar közösségünk virágozzon. Ehhez egy olyan korszakra van szükségünk, amelyben az alkotás, a munka, a gyarapodás, a fejlődés, a tenni akarás kap szerepet. Ez a mi korszakunk kell legyen, amelyben a magyar emberek kapnak szerepet. A korszak, amikor a romániai magyar közösség az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően olyan forrásokhoz juthat, amelyből építhet, gyarapodhat, visszaszerezheti az elveszett reményt és beláthatja, hogy itthon, a szülőföldön lehet és érdemes tervezni, lehet jó és teljes életet élni. De ehhez hinni, akarni és tenni kell.

Mi hiszünk abban, hogy kormányzati munkánkkal jó irányba tudjuk fordítani a dolgokat. Kormányon lenni a közösségünk biztonságát és a beleszólás szabadságát jelenti a romániai magyarokat érintő döntésekbe.

Erőt merítve őseink bátorságából, teszünk azért, hogy méltók legyünk azokhoz, akik 175 éve hősökként vonultak be történelmünkbe és méltók legyünk azokhoz, akikért a kormányzást vállaltuk: a romániai magyar emberekért.

Tiszta szívvel elmondhatjuk, az elmúlt két évben nem volt olyan nap, hogy ne azt tettük volna, amit tenni kell, amit tenni lehet, amit tenni érdemes: a közösségért, a családokért, azért, hogy jobb és biztosabb jövőt teremtsünk az országnak és a magyar embereknek. Azért harcoltunk, hogy biztonságot és szabadságot teremtsünk magyar közösségünk számára. Hiszen a szabadság biztonság. Szabad pedig csak az lehet, aki biztonságban érzi magát.

 

Tisztelt emlékező közösség!

Azt hiszem, abban rejlik a 48-49-es forradalom nem múló erejének a titka, hogy nemzedékeink megtanulták, hogy amit lehet, és ahol lehet, azt meg kell tenni a közösségért és a nemzetért. Akkor is, ha ezek nem tűnnek akkora horderejűnek, mint egy forradalom, számunkra hasonlóan fontosak lehetnek.

Ezért amikor a szabadságharcra emlékezünk, merítsünk erőt a márciusi ifjak bátorságából és mindennap tegyük amit tenni lehet és amit tenni érdemes, hiszen apró, hétköznapi döntéseinkkel és cselekedeteinkkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a gyökereink még hosszú ideig táplálni tudjanak bennünket szülőföldünkön.

Isten minket úgy segéljen!

Hozzászólások