Mobilizálás és összefogás – erre van szükség

Írta:
2024. április 10. 18:35 (szerda) /

Családcentrikus üzletember, aki a cégvezetés és a családi teendők mellett mindennap megteszi a tízezer lépést egészsége érdekében, és mindezt úgy, hogy nem mulasztja el azt sem, hogy minőségi időt töltsön idős édesanyjával. 

Veres Attila Aradon született, itt él a mai napig, gyermekeit magyar iskolába járatja, és azt vallja, hogy a megismerés, megértés, elfogadás a nyugodt élet legfontosabb hozzávalói. Ugyanakkor meggyőződése, hogy három alappillére van mindannak, amit az aradi magyarságért tenni kell, tenni akar: iskola, templom, egészségügy. 

„Mindezek elengedhetetlen elemei a társadalmi egyensúlynak és jólétének. Fontos, hogy ezeket az intézményeket megfelelően támogassuk, hogy a következő generációk is megkapják a szükséges tudást, hitet és egészségügyi ellátást” – fogalmaz az RMDSZ Arad megyei szervezetének polgármesterjelöltje.

 

– A gyermekkori élmények fontos és meghatározó elemei az életnek. Önt milyen impulzusok és tapasztalatok hozták el idáig?

– Aradi magyar vagyok. Szüleimtől őszinte szeretetet és sok bölcsességet kaptam az életre útravalóul. Gyökereket és szárnyakat adtak. Gyökereket, hogy tudjam, honnan származom, és szárnyakat, hogy elérjem az életben, amit szeretnék. 

– Milyen személyes értékek és hitvallások vezérlik a mindennapi döntéseiben és tevékenységeiben?

– Hiszem azt, hogy mindenkinek van feladata az életben. Előfordul, hogy hosszú utat kell megtennünk, míg rájövünk, mi a feladatunk. Mint említettem, a család az egyik legfontosabb érték számomra. Elkötelezett vagyok a családomnak, és elkötelezett vagyok a közösségnek, melyhez tartozom. Úgy érzem fontos, hogy el tudjuk fogadni egymást, ha nem is vagyunk egyformák. Tanulni lehet jóból és rosszból is. Céltudatosan élek, és fontosnak tartom a hatékonyságot. 

– Mi a legnagyobb tanulság, amit eddig az életében megtanult?

– Ha valaki el akar érni valamit az életben, akkor tennie kell érte, áldozatokat kell hoznia érte, és nem szabad feladnia, míg el nem éri a célját. 

– Milyen hobbik, szenvedélyek foglalkoztatják a szabadidejében?

– Több hobbim is volt/van. Szeretek folyamatosan fejlődni és új dolgokat megismerni. Hobbijaim a fényképezés, asztaloskodás, sport és legújabban a főzés. 

– Mi motiválta, hogy induljon polgármesterjelöltként?

– Házas vagyok 20 éve és három gyermek édesapja. A magánszférában dolgozom 25 éve, jelenlegi munkahelyemen. Felkérést kaptam, és elfogadtam, hogy jelöltessem magam. Ez nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség. Úgy érzem, eljutottam életem azon pontjára, amikor tehetek valamit a közösségért, melyben születtem és élek. Polgármesterként ezt meg tudom tenni. 

– Mit gondol, melyek egy polgármester legfőbb erényei?

– Egy polgármester meg kell hallgassa, és meg kell értse az emberek szavát. Legjobb tudása szerint kitartóan és becsületesen, a város költséghatékony működtetését kell szem előtt tartsa, mégpedig úgy, hogy az ott lakók életfeltételei a lehető legjobbak legyenek. 

– Önnek milyen tapasztalatai és képességei vannak, amelyekről úgy gondolja, hogy alkalmasak a polgármesteri tisztségre?

– Kitartó vagyok. Szeretek folyamatosan fejlődni. A magánszférában töltött 25 év alatt, mint ügyvezető, megtanultam: céltudatosan dolgozni, emberekkel kommunikálni és megérteni az igényeiket, csapatban dolgozni és küzdeni a céljaim eléréséért. Továbbra is a csapatmunkára szeretnék építeni. 

– Hogyan tudja egyeztetni a magán- és a közéleti „szereplését” annak érdekében, hogy hatékonyan szolgálja a várost?

– Eddig a magánéletet és az üzleti életet kellet egyeztetni. A jó szervezés és időbeosztás a kulcsa mindennek. Mint magánember, férj, apa, üzletember és gyermek, aki vigyáz az édesanyjára, saját bőrömön érzem azt, hogy min kellene változtatni, hogy jobban éljenek városunk polgárai. 

Polgármesterként milyen konkrét lépéseket tervez tenni a városi infrastruktúra fejlesztése, a város fenntarthatóságának javítása érdekében?– Mint aradi lakos, úgy érzem, hogy sok érdekes és hasznos projekt kivitelezése túlságosan elhúzódik. Első körben elemezném, hogy melyek a folyamatban lévő projektek, és azokat prioritásként kezelném, segítve ezáltal a lakosságot, hogy mihamarabb élvezhessék ezen projektek eredményét.

Aradnak duplasávos körgyűrűre van szükségé. Optimalizálni kell a forgalmat mind a belvárosban, mind a kerületekben. A zöld területek megóvása és új zöld területek kialakítása fontos, hogy tisztább levegőt lélegezzünk. Modern orvosi rendelők és kórház/kórházak építése elengedhetetlen feltétele annak, hogy városunk minden lakója megfelelő orvosi ellátásban részesüljön. Minden kerületben multifunkcionális sportpályákat kell létesíteni, hogy sportolási lehetőséget biztosítsunk minél több lakó számára. A fedett uszodát fel kell újítani, hisz az úszás az egyik legegészségesebb sport. Arad multikulturális város, ezt meg kell őrizni. Szorosabb kapcsolatot kell tartani a kis- és középvállalkozókkal, és segíteni őket a hatékonyságuk növelésében. A közpénzek megbecsülése és ésszerű elköltése elengedhetetlen a fejlődéshez. Talán nem mindent sikerül megvalósítani, de ha egy részét sikerül elindítani a terveknek, már nem dolgoztunk hiába. 

– Mint RMDSZ-képviselő a városi tanácsosban, ha a magyarságot érintő megvalósításokról beszélünk, melyek lesznek a prioritások?

– Elsőként említeném a magyar nyelvű oktatási hálózat helyi támogatásának kieszközlését. Be kell fejezni a Csiky Gergely Főgimnázium régi épületének a felújítását, és az iskolaudvart is újra kell gondolnunk. Fontos a kerületi magyar tagozatú óvodák és iskolák megtartása és korszerű működtetése.

Az aradi magyar kulturális élet támogatása is szükségszerű. Magyar rendezvényeinkhez további költségvetési finanszírozás kieszközlésére van szükség, az Aradi Kamaraszínház és más magyar civilszervezetek előadásai számára biztosítani kell az anyagi forrásokat.

Az aradi magyar civilszervezetek tevékenységének további támogatása és a magyarul tanuló diákok kulturális identitásának megőrzését segítő programok felkarolása is prioritás. 

Ugyancsak fontos az aradi magyar egyházak önkormányzati támogatásának évenkénti kieszközlése, magyar vonatkozású értékeink, kulturális örökségünk megismertetése és megőrzésének biztosítása, valamint a Szabadság-szobor és a Megbékélési park környezetének további méltó kialakítása. Végül, de nem utolsósorban, szoros kapcsolattartás az RMDSZ kerületi szervezeteivel, az ott felmerülő igények és kihívások megoldása érdekében.

– Milyen módon tervezi a lakosságot bevonni a döntéshozatali folyamatokba és az önkormányzat munkájába?

– Rendszeresen találkozni kell az emberekkel. Meg kell hallgatni őket, az ötleteiket. A legrosszabb ötlet az, amit nem tudnak elmondani, vagy nincs ki meghallgassa. 

– Milyen üzenetet fogalmazna meg a magyar közösség számára?

– Nem félek a kihívásoktól, mert az előttem álló akadályok kisebbek, mint az eddig szerzett tapasztalatok. Az üzenet tömör és világos: mobilizálás és összefogás.

 

 

Hozzászólások